Sänkta miljökrav gav smutsigare bilar i trafiken

Sänkta miljökrav gör att tiotusentals fordon som tidigare inte skulle ha gått igenom besiktningen rullar på de svenska vägarna och släpper ut skadliga ämnen.

Sänkta miljökrav gav smutsigare bilar i trafiken
Foto: Getty

I maj 2018 sänkte Transportstyrelsen miljökraven för fordon vid kontrollbesiktningen. Fordonsbesiktningsbranschen menar i en rapport att detta har lett till ökade avgasutsläpp.

Rapporten visar att mellan 2017 och 2019 sjönk antalet underkända fordon med 65.000 – från 140.000 bensin- och dieseldrivna fordon till årets 73.000 underkända fordon.

– Vi tillåts ha mycket lortigare fordon i trafik i Sverige än i andra EU-länder. Det är precis vad de här föreskrifterna har inneburit och det är ett miljöproblem, säger Fordonsbesiktningsbranschens ordförande Tord Fornander till TT.

Transportstyrelsen menar att minskningen av underkända bilar var både väntad och önskad.

– Det var precis det vi hade räknat med. Det var ingen överraskning utan en målsättning, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen till TT.

Enligt Anders Gunneriusson var det tidigare mätsystemet inte tillräckligt rättssäkert.

– Man ska komma ihåg att ett underkännande inte baserades på mätningar som gjordes utan på utläsande av koder i ett diagnossystem skapat för ett annat syfte än besiktning.

Transportstyrelsen tittar nu på nya och modernare sätt att mäta fordons miljöfarliga utsläpp.

– Vi har varit på möten och fått redovisningar av hur andra länder tänker göra. Bland annat ska Holland införa en helt ny mätmetod från 2021. Det är vi väldigt intresserade av, och vi kommer att ta reda på om det går att tillämpa här, säger Anders Gunneriusson.

Fakta: Miljöunderkända fordon 2019

Antal underkända lätta bensindrivna fordon : Cirka 60.000
Antal underkända lätta dieseldrivna fordon: Cirka 13.000 
Totalt antal underkända lätta fordon 2019: Cirka 73.000
Totalt antal underkända lätta fordon 2017: Cirka 140.000

Källa: Fordonsbesiktningsbranschen