Allt fler tvättar bilen hemma trots miljöpåverkan – detta tros vara anledningen

Nya siffror visar att 71 procent av Sveriges bilägare tvättar bilen hemma minst en gång per år, trots att det är skadligt för miljön.

Allt fler tvättar bilen hemma trots miljöpåverkan – detta tros vara anledningen
Foto: Tomasz Zajdac/Getty Images

Antal personer som tvättar sin bil hemma på garageuppfarten har ökat markant de senaste två åren, visar en undersökning som utförts av organisationen Hållbar biltvätt. I undersökningen där nästan 3 000 svenska bilägare fått svara på frågor om hur de tvättar bilen konstateras att mer än var tredje person tvättar sin bil regelbundet hemma på garageuppfarten.

För två år sedan svarade 45 procent av de tillfrågade att de tvättar bilen hemma minst en gång per år medan den siffran har ökat till hela 71 procent i år.

- Undersökningen pekar på att vårt beteende kring hemmatvätt går åt fel håll. Förhoppningsvis är förklaringen den milda och snöfria vinter som vi har haft i stora delar av landet, och inte ett trendbrott. Annars har vi en markant förändring i attityden när det gäller miljömedvetenheten kring biltvätt på gatan, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Som lagstiftningen ser ut nu finns det inget generellt förbud mot att tvätta bilen hemma på garageuppfarten, utan det är upp till kommunerna att ha egna regler eller förbud mot detta.

- Det är förvånande att många fortsätter tvätta sin bil hemma, men samtidigt är väldigt miljömedvetna när det kommer till återvinning och källsortering av hushållsavfall till exempel. Om vi också kan få fler att förstå fördelarna med att tvätta bilen i en kontrollerad tvätthall där farliga avfall tas om hand, så ökar förhoppningsvis möjligheten till att ändra bilisters vanor, säger Robert Dimmlich.

 
Jag tvättar min bil på platser som är avsedda för ändamålet.
293
322