Nej till kilometerskatt från en majoritet i riksdagen

Ekot har kartlagt vad de politiska partierna anser om kilometerskatt och finner att det inte finns någon majoritet för att utreda frågan.

Nej till kilometerskatt från en majoritet i riksdagen
Foto: Ingunn B Haslekaas / Getty Images

Tanken med en kilometerskatt är dels att den som kör mer också ska betala mer, någon som kan gynna ägare av törstiga entusiastbilar som bara körs en kort sträcka varje år. Det har också funnits tanke att de som bor på landsbygden ska få en skatterabatt då de kan tvingas köra långt på grund av långa avstånd till jobb och affärer. 

Det är bland annat forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers som föreslagit att en kilometerskatt för personbilar borde införas. Enligt forskarna skulle priserna på bensin och diesel samtidigt sänkas så att det totala skattetrycket blir oförändrat.

Moderaterna är ett av partierna som säger nej.
– Vi vänder oss emot förslaget. Sverige är ett land med stora avstånd och det kommer till slut att drabba de människor som är beroende av bilen, säger den skattepolitiska talespersonen Niklas Wykman (M) till Ekot.

Forskaren Anders Roth håller inte med:
– Vi vill göra beskattningen högre i stad och lägre i landsbygd. Är man boende och verksam på landsbygden är man vinnare i det här förslaget, sade

Kristdemokraterna är mer positiva till att utreda frågan om kilometerskatt.
– Fördelen med den typen av beskattning
, framför allt om den är digital, är att man skulle kunna hitta ett sätt där man beskattar landsbygden mindre än vad vi gör idag. Där det blir tydligare att man beskattar trängsel och miljö i våra större städer. Man kan också ha en beskattning som skiljer sig mellan dag och kväll, säger KD:s Magnus Jacobsson till Ekot.

Hur ska man då veta hur långt varje bil kör?
Forskarna föreslår att det ska användas ett GPS-system med en dosa i varje bil för att kunna se hur långt en bil kör och bestämma summan skatt. Det här har väckt frågor om den personliga integriteten.

Även Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet öppnar för en utredning om kilometerskatt. Liberalerna tycker att det behövs en bredare utredning av hur beskattningen ska se ut på sikt. Medan Socialdemokraterna säger nej till en utredning. 

Sverigedemokraterna tycker att frågan är för tidigt väckt och skriver till Ekot att: "i en framtida situation, där en väldigt hög andel fordon har eldrift och betalar väldigt låg skatt för själva energin så måste man ta fram en strategi för att behålla skattebasen. Då får man göra en mycket övergripande översyn av hela skattesystemet och eventuellt 'skatteväxla' på det sätt som föreslås i rapporten. Det finns dock ingen anledning att hasta fram ett beslut om detta i närtid.".

 
Kilometerskatt med lägre pris på drivmedel är guld för alla med hobbybil!
80
83