Rapport: Elbilar fortsätter öka – trots krisen

Elbilarnas frammarsch fortsätter i ökande takt, trots den globala coronakrisen. I år kommer de stå för 3 procent av den globala försäljningen, uppskattar IEA i en ny rapport.

Rapport: Elbilar fortsätter öka – trots krisen
Foto: Getty Images.

Coronakrisen kommer påverka en redan trög bilmarknad globalt. Trots det väntas antalet elbilar på vägarna öka till över 10 miljoner under 2020.

I år uppskattas det att 3 procent av alla bilar som säljs kommer vara elbilar, en ökning från fjolårets rekord på 2,6 procent. Detta uppger Internationella energirådet (IEA) i en ny rapport.

2010 fanns det endast 17.000 elbilar i trafik globalt. 2019 hade den siffran ökat till 7,2 miljoner.

Under 2019, innan coronakrisen, gick den totala försäljningen trögt på viktiga marknader som Kina och Indien.

Världsmarknaden väntas nu minska ytterligare på grund av corona – data insamlad mellan januari och april antyder att den globala bilförsäljningen kan krympa med 15 procent 2020.

Enligt IEA kan coronakrisen ge en möjlighet att påskynda övergången från förbränningsbilar till elbilar, som nu ökat med minst 30 procent årligen under det senaste årtiondet.

IEA-rapporten noterar att Kina är fortsatt världsledare i elbilsförsäljning, där mer än hälften av alla nya elbilar såldes 2019. Detta trots att landet samtidigt halverade sina elbilssubventioner. Kina håller sedan 2016 på att gradvis fasa ut sin subventionering av elbilar.

Subventioneringen av elbilar är fortsatt viktig för försäljningen. Enligt IEA kommer bonusarna dock fasas ut även globalt på sikt. I takt med teknikutvecklingen och en allt bättre skalekonomi kommer priserna pressas så att subventionerna inte behövs.

I Sverige är bonusen till elbilsköparna fortsatt 60.000 kronor. Tyskland ökade nyligen sina elbilspremie till 90.000 kronor.

 
Kul att utvecklingen går framåt trots pandemin!
79
9