T&E: Gasbilar är hälsofarliga!

Avgaser från fordon som drivs med naturgas kan vara farligare än de från både diesel- och bensinbilar. Det hävdas i en ny rapport från den gröna tankesmedjan Transport & Environment i Bryssel. Den till stor del förnyelsebara fordonsgasen som säljs på svenska mackar är inte mycket bättre.

T&E: Gasbilar är hälsofarliga!

Fordon som drivs med naturgas (CNG) släpper ut stora mängder farliga partiklar i luften och bör inte klassas som "renare" eller anses ha "lägre utsläpp". Det skriver Transport & Environment i en ny rapport.

I test av lätta transportbilar som möter nuvarande Euro 6-standard har de som drivs med naturgas visat sig ha 50 procent större partikelutsläpp än vad som tillåts för de som går på diesel eller bensin.

T&E hänvisar till forskning som kopplar partikelutsläppen till en rad allvarliga sjukdomar som cancer, Alzheimers samt hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar.

Fordon som går på naturgas skapar särskilt stora utsläpp av så kallade ultrafina partiklar (UFP), som är mindre än 0,1 mikrometer, eller 100 nanometer. Dessa partiklar kan penetrera djupt in i kroppen och har kopplats till en ökad risk för hjärncancer. I de utsläppstest EU kräver idag mäts bara partiklar som är minst 23 nanometer stora. Om partiklar med en storlek ner till 2,5 nanometer tas blir partikelutsläppssiffrorna 100–500 gånger högre.

Naturgasdrivna fordon släpper även ut stora mängder ammoniak i gasform som i sin tur formar ännu fler partiklar när det kommer i kontakt med luften. Idag reglera EU bara ammoniakutsläpp för tunga fordon.

Tunga fordon, till exempel lastbilar, som går på fordonsgas har fått dispans från partikelutsläppkrav tills 2023 men har visat sig släppa ut så mycket som 3.000 miljarder partiklar per kilometer vid stadskörning och 2.000 miljarder vid "landsbygdskörning".

Bensin- och dieseldrivna bilar får enligt EU-krav släppa ut max 600 miljarder partiklar per km.

Även fordonsgasadrivna bussar släpper ut stora mängder partiklar. Som med andra bränsletyper är utsläppen värst i stadstrafik, med låga hastigheter och kallstarter.

Gasbussar, som innefattar både vätgas och fordonsgas, är vanliga i Sverige. 2019 fanns det enligt Transportstyrelsen omkring 2.900 gasbussar registrerade i Sverige, eller ungefär en femtedel av beståndet. Bland dem var fordonsgas det vanligaste drivmedlet.

T&E: Biogas duger inte

På svenska gasmackar säljs idag så kallad fordonsgas, som är en blandning av naturgas och biogas, eller biometangas. Till skillnad från den fossila naturgasen är biogasen förnyelsebar. Biogas kan bland annat framställas genom rötning av livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Halterna av biogas varierar mycket lokalt i landet men är nu över 90 procent. På en del platser går det att även tanka med 100 procent biogas.

T&E underkänner dock även biogasen i sin rapport.

"Eftersom den kemiska kompositionen på fossil gas och biometan inte varierar signifikant förväntas inte ett byte till biometan leda till en signifikant minskning eller eliminering av partikelutsläpp eller andra förorenande ämnen som NOx (kväveoxider). På så vis kommer gasfordon fortsätta bidra till luftföroreningar även när de drivs på biometan", skriver T&E i rapporten.

Tankesmedjan pekar utöver det på att tillgången på förnyelsebara råmaterial är för liten. Som mest uppskattare de att biometanen kan täcka 6,2–9,5 procent av EU:s transportenergibehov.

Precis som med laddhybrider är man även kritisk mot att det är omöjligt att kontrollera att gasfordon faktiskt körs på biometan och inte naturgas.

T&E vill därför se att EU inför hårdare krav på och tester av gasfordon nu införs. Särskilt vill man att mätning görs av utsläppen av ultrafina partiklar och ammoniak.

Tankesmedjan vill även se att gasfordon tappar sin miljöklassning som bland annat låter dem undantas från skatt och köras i miljözoner. I Sverige är flera gasbilar klassade som miljöbilar på grund av låga WLTP-utsläpp och får även ta del av klimatbonusar.

Gasfordon borde även utrustas med partikelfilter, enligt T&E, precis som dieselfordon och allt fler bensinfordon utrustas med idag för att komma under gränsvärdena.

Volkswagen har tidigare gjort stora satsningar på gasbilar. Bild: VW Golf TGI BlueMotion på Genèves bilsalong 2013.

Volkswagen: "Övergång sker inte över en natt"

Volkswagen är sedan tidigare störst i Sverige på fordonsgasbilar. 2019 stod Volkswagen Golf TGI för mer än en tredjel av alla nyregistrerade gasbilar, 1.971 stycken, enligt statistik från Bil Sweden.

I mars i år gick koncernens VD Herbert Diess ut med att man skrotar utvecklingen av gasbilar till fördel för elbilar. Trots det lär märket sälja gasbilar ett tag framöver. Idag marknadsför Volkswagen, Audi, Skoda och SEAT gasbilar som lågutsläppsbilar.

Marcus Thomasfolk, Informationschef på Volkswagen Group Sverige.

Auto, motor & sport har sökt samtliga av Volkswagengruppens märken för kommentarer om rapporten. Marcus Thomasfolk, Informationschef Volkswagen Group Sverige svarar för hela gruppen.

"Utan att ha läst rapporten i detalj kan jag konstatera att gasbilar av de flesta experter ses som ett mycket bra alternativ när det gäller minskade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Det är helt riktigt att fossil naturgas och förnybar biogas inte skiljer sig kemiskt. Skillnaden ligger dock i att biogasen är just förnybar. I Sverige består 94 procent av fordonsgasen av biogas, ofta tillverkad av till exempel avfall. För Volkswagen-koncernen står vi dock inför en omfattande satsning på eldrift. Det gör att vi successivt kommer att minska annan teknik, som till exempel förbränningsmotorer som ju också är det som sitter i gasbilarna. Men denna övergång sker inte över en natt och under flera år framöver kommer vår koncern fortsätta erbjuda gasdrivna bilar", skriver Marcus Thomasfolk i ett mejlsvar till Auto, motor & sport.

Förutom Volkswagengruppen har Ford tidigare marknadsfört fordonsgas i Sverige, men idag går det inte att hitta några så kallade CNG-modeller i märkets Sverigesortiment.

En skärmdump av Suzukis hemsida 23 juni 2020.

Suzuki: "absolut lägst klimat- och miljöpåverkan"

Hittills mellan januari och maj 2020 har Suzuki varit det enda märket utanför VAG-koncernen som stått för fler än ett dussin nyregistreringade gasbilar; 44 Suzuki Vitara och 43 S-Cross. Märket marknadsför båda modellerna i biogaskonverterad form som miljöbilar på sin sajt.

"Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar", går det att läsa på sajten, tvärtom vad forskningen T&E citerar i sin rapport säger.

Köpare av gasdrivna Suzuki Vitara eller S-Cross Biogas som båda nyligen lanserades med 48V mildhybridssystem för 2020 får ta del av en klimatbonus på 10.000 kronor.

När Auto, motor & sport når Suzuki Sveriges presskontakt Håkan Engström på telefon säger han att påståendena på märkets sajt baserar sig på uppgifter från utsläppstest enligt WLTP-standard. T&E kritiserar bland annat WLTP i sin rapport för att det inte mäter utsläppen av ultrafina partiklar. Han ber att få återkomma efter att ha skickat vidare T&E-rapporten till märkets tekniskt sakkunniga.

Vi kommer att uppdatera denna artikel när vi fått ytterligare svar från Suzuki.

Uppdatering 26/6: Recharge har fått ett svar av Suzuki Sverige som hänvisar till branschorganisationen NGVA:s respons till T&E-rapporten.

"Varandes en liten importör är det i princip omöjligt att ge sig in i en diskussion på den här mycket tekniska nivån utan vi hänvisar i stället till den europeiska intresseorganisationen NGVA, som bemött den aktuella rapporten", skriver Håkan Engström, presskontakt på Suzuki Sverige, i ett mejslvar till Recharge.

 
Dags att spola gasen också då!
64
103
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.