Ökad dödsrisk med suv – tillverkare uppmanas ändra design

Suv-trenden har lett till fler dödsolyckor. Forskare kräver säkrare suvkonstruktioner.

Ökad dödsrisk med suv – tillverkare uppmanas ändra design
Foto: Getty Images

Trenden med högbyggda suvar kostar människoliv. Trots att lagkrav ställt krav på konstruktioner som är snällare mot fotgängare har antalet döda fotgängare ökat.

Det framkommer i en studie från amerikanska Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Den höga andelen suvar i USA gör att minskningen av antalet trafikdöda där helt har avstannat. 

– Proportionen av suvar i den amerikanska bilflottan har ökat dramatiskt, så det är ledsamt att se att de förefaller vara mer dödliga för fotgängare än vad bilar är, säger Sam Monfort, huvudförfattare till studien och statistiker för IIHS.

I Sverige är andelen suvar lägre och antalet döda i trafiken har fortsatt sjunka, men det är sannolikt att dödstalet hade varit lägre om andelen suvar var ännu mindre.

Redan vid 30 km/h syns skillnader för fotgängare mellan skadorna från en suv och en vanlig personbil. 

Vid hastigheter över 60 km/h omkommer samtliga fotgängare som blir påkörda av suvar, enligt studien. I motsvarande fall med vanliga personbilar överlever nästan hälften.

Forskarna kommer nu gå vidare med att studera skillnader mellan olika typer av suvar för att få kunskap om vilka detaljer i en suvs utformning som kan vara avgörande för att rädda liv.

 
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Suvar är varken bra för miljön eller trafiksäkerheten!
312
118