De här trafikreglerna gäller på en cykelgata

För att främja cykling kan kommuner nu göra om gator till cykelgator. Då ska all trafik framföras på cyklisternas villkor.

De här trafikreglerna gäller på en cykelgata
Foto & montage: Magnus Fröderberg

I dag finns det ofta inte utrymme för att bygga cykelbanor eller cykelfält i städernas centrala delar. I stället hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik. På mindre lokalgator kan det bli trångt.

– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

På en cykelgata är maxhastigheten 30 km/h. Motorfordon måsta anpassa hastigheten efter cyklisterna. När man kör in på en cykelgata har man väjningsplikt mot alla fordon på cykelgatan.

Utformningen av vägmärket för cykelgata är inspirerat av den finska motsvarigheten.

Den 1 december 2020 blir det möjligt för kommunerna att inrätta cykelgator.

Detta gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 
Bra att det införs cykelgata!
32
72
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.