Så gör du bäst miljöval när du tankar diesel

Genom att helt eller delvis ersätta diesel med HVO kan man radikalt sänka utsläppen av koldioxid. Men hur stor effekten blir beror på vad och var du tankar.

Så gör du bäst miljöval när du tankar diesel

Det spelar ingen roll om du tankar diesel eller bensin, båda bränslesorterna innehåller en del HVO – hydrogenerad vegetabilisk olja. Det beror på den så kallade reduktionsplikten. För varje år höjs andelen biobränsle (i huvudsak HVO) i diesel och bensin för att sänka utsläppen av koldioxid. I år 4,2 procent av bensinen och 21 procent av dieselbränslet av biodrivmedel.

Alla drivmedelskedjor erbjuder diesel med ännu större andel HVO. Varje företag har sitt eget namn på sin variant. Vanliga namn är Miles Diesel Bio, GoEasy Diesel Extra, Evolution Diesel Plus, Citydiesel och 1st Renewable Diesel.

Ett ännu renare alternativ till miljödiesel är HVO100 – ett drivmedel som består till 100 procent av HVO. Det är dock bara få dieselbilar som är godkända för HVO100.

Staten ger inga subventioner för bilar som kan gå på HVO100. Det beror på att det finns en begränad tillgång. Staten vill prioritera att den tunga trafiken ställs om för HVO100 då den är svår att elektrifiera. Istället gör staten det billigare för privatpersoner att köpa och äga elbilar och laddhybrider.

HVO kan tillverkas av flera olika råvaror. Den svenska tillverkningen sker till stor del av slakteriavfall, återvunnen frityrolja och skogsavfall. Tyvärr räcker inte den inhemska tillverkningen till och därför importeras palmolja och PFAD, en produkt som uppstår vid raffineringen av palmolja.

 

Palmoljeplantage i Malaysia. Foto: Gatty Images

Problemet med palmolja och PFAD är att den främst kommer från palmträd som avverkas på Indonesien. Avvekningen leder till minskad upptagning av koldioxid. Transporten av råvaran leder också till koldioxidutsläpp.

HVO som tillverkas i Sverige ger alltså en större positiv miljöeffekt. Men även HVO gjord på palmolja och PFAD leder till minskade utsläpp av koldioxid. Palmolja eller PFAD används av vissa drivmedelsleverantörer i Sverige, men andelen är liten. 

Enligt Energimyndighetens senaste siffror utgör PFAD 36 procent av råvaran i HVO på den svenska marknaden (2019). Andelen palmolja är 8 procent, en stor ökning sedan 2018. Resten görs på slakteriavfall, tallolja med mera.

Välj rätt renast diesel

 
Företag
CircleK   OKQ8 Preem  Shell  ST1  
Bränsle
Miles Diesel Bio
GoEasy Diesel Extra Evolution Diesel Plus Citydiesel 1st Renewable Diesel  
Antal mackar  220  38  21  180  9  
Förnybar andel minst 25%  minst 40%  minst 50%  25%  minst 50%  
Innehåller palmolja  Nej  Nej  Nej  Ja  Nej  
Innehåller PFAD  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej  
Kommer förnybara råvarorna åtminstone delvis från Sverige?  Nej  Ja (men bara 1%)  Ja  Nej  Nej  

Källa: Auto motor & sport 2019.

 
Jag väljer alltid diesel med högsta möjliga andel HVO.
52
52
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.