Planen för Stockholm: Fartkameror, miljözoner och höjd trängselskatt

Stockholms stad vill höja trängselskatten, införa milözoner, sänka hastighetsgränserna och införa fartkameror. Man vill också bygga laddplatser längs gatorna.

Planen för Stockholm: Fartkameror, miljözoner och höjd trängselskatt

Stockholms stad har en feministisk stadsplanering  som ska utjämna förhållandet att fler män än kvinnor kör bil. Det finns också miljöskäl bakom stadsledningens vilja att minska biltrafiken.

– Och den (biltrafik) vi har kvar måste gå på el. Därför måste vi göra det enklare att ladda bilen. Alla nya garage som byggs av staden ska ha minst 50 procent laddbara platser, sade trafikborgarrådet Daniel Helldén i samband med att budgeten för 2021-2023 presenterades enligt DN.

 

Höjd trängselskatt, miljözoner och sänkt hastighet

Av budgetförslaget framgår att Stockholms stad vill få till en snabbare omställning till mer milövänliga transporter och drivmedel genom att vrida upp de politiska styrmedlen. Tanken är att höja trängselskatten och införa miljözoner.

Hur mycket trängselskatten ska höjas och om elbilar kommer att få lägre avgift är inte klart. Miljöpartiet, som driver frågan i Stadshuset, har lovat att återkomma med ett svar.

Staden vill också sänka hastigheterna på fler gator för att minska vägbullret och samtidigt minska antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. Det är främst på gator där barn rör sig i närheten som hastighetssänkningarna kommer att ske.

 

Laddplatser längs gatorna och fartkameror

För att uppmuntra fler att köra eldrivet kommer det att inrättas laddgator, alltså gator där det finns laddplatser längs trottoarkanten. Målet är att nå 4.000 publika laddplatser till 2022.

Stockholm stad vill få möjlighet att övervaka hastigheterna med fartkameror, något som idag bara sker på statlig nivå.

Det kommer även att ske anpassningar av gatumiljön för att minska risken för allvarliga terrorattentat.

 
 

50 procent laddplatser och renare tjänstebilar

I byggnader som byggs av staden ska häften av parkeringsplatserna ha laddmöjlighet. Befintliga byggnader ska successivt nå samma andel. De bilar som ägs av kommunen ska vara fossiloberoende 2030.

Kommunen vill också fortsätta arbetet med att bygga ut antalet cykelvägar.

Låter som bra planer!
129
661
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.