Regeringens lagförslag om återbetalning av klimatbonus totalsågas

Tunga remissinstanser som Transportstyrelsen, MRF och M Sverige avfärdar helt regeringens nya lagförslag om återbetalning av miljöbonus för bilar som exporteras inom fem år.

Regeringens lagförslag om återbetalning av klimatbonus totalsågas

Regeringen vill stoppa exporten av miljöbilar genom att den som köper en bil med klimatbonus ska tvingas betala tillbaka hela bonusen om bilen exporteras inom fem år, även om bilen bytt ägare.

– De har haft otur när de tänkte. Det här kommer aldrig att fungera, sa tjänstebilsexperten Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, när förlaget presenterades i slutet av sommaren.

Nu har remisstiden gått ut och invändningarna är många och tunga. 

Invändning: Miljöbilar exporteras ändå

Organisationen Trafikanalys, vars huvuduppdrag är att ge beslutsunderlag åt regeringen, påpekar att många elbilar exporteras redan innan klimatbonusen betalats ut. Det beror främst på en stor efterfrågan i Norge och på att det är billigt att äga miljöbilar i många närliggande länder.

Under 2019 var 10 procent av alla exporterade elbilar nyare än sex månader, och hade därmed inte inte fått någon klimatbonus.

Trafikverket är inne på samma spår och skriver att det finns indikationer på att miljöbilar kan vara lönsamma att exportera även om klimatbonusen måste betalas tillbaka.

Invändning: Orimligt med ansvar under fem år

I debatten har många röster höjts som menar att det är svårt för den ursprunglige ägaren att ta ansvar för bilen under fem år.

Trafikanalys påpekar att bilar i snitt har 3,4 ägare under de fem första åren. Med andra ord kan det vara svårt att lasta den ursprungliga köparen, som i regel redan sålt vidare bilen, om bilen skulle gå på export inom fem år.

Transportstyrelsen vill hellre se ett system där klimatbonusen betalas ut månadsvis. Då uppstår det en fördel att köra en begagnad bil med klimatbonus då denna fortsätter att betalas ut till den nye ägaren. Transportstyrelsen håller inte med regeringen om att ett sådant system skulle minska viljan att köpa en klimatbonusbil.

Motorbranschens Riksförbund MRF menar att miljöbonusens effekt minskar om köparen inte kan vara säker på att få behålla pengarna. De skriver att den som leasar en ny klimatbonusbil kommer att få högre leasingkostnad. Det beror på att bonusen inte kan tillgodoräknas den första leasingtagaren då leasingföretagen som regel säljer bilarna andrahandsmarknaden efter leasingavtalets utgång då det inte finns någon större marknad för att hyra ut begagnade bilar. De måste därför räkna med risken att behöva betala tillbaka bonusen.

Invändning: Tveksamt om det verkligen finns ett problem 

Riksförbundet M Sverige har två huvudinvändningar. De menar också att bonusen förlorar sin effekt om man inte kan räkna med att få behålla den. M Sverige tycker även att problemet med export av miljöbonusbilar är överdrivet. De skriver att organisationer som vill avskaffa bonus/malus-systemet ligger bakom debatten om export av klimatbonusbilar, men att problemet kan ifrågasättas. M Sverige menar att klimatbonusbilar inte exporteras mer än andra typer av bilar.

Invändning: Svårt att kräva tillbaka pengarna

Kronofogden har också fått yttra sig. De ser påtagliga svårigheter med att kräva in klimatbonusen efter fem år. Det kan vara krångligt rent byråkratiskt eftersom ärendena kan behöva gå via domstol. Det finns också en risk att bilarna säljs via bolag som försätts i konkurs för att slippa betala tillbaka bonusen.

auto motor & sport kommenterar:

Vänd på steken – låt den som exporterar betala tillbaka

Det är helt orimligt att den som köper en ny bil ska vara ansvarig för att den inte exporteras fem år senare. I praktiken innebär regeringens förslag att köparen måste ha bonuspengarna på ett konto i fem år ifall en senare ägare väljer att exportera bilen. Vem känner sig då uppmuntrad att köpa en miljöbil?

Regeringen vill få stopp på exporten av subventionerade bilar, inget fel i det. Som jag ser det vore det effektivaste hindret mot export att tvinga den som exporterar en klimatbonusbil att betala tillbaka bonusen.

Då blir förtjänsten i ett slag 60.000 kronor mindre för en elbil. Det är rätt mycket för en bil som kanske är tre år gammal.

Transportstyrelsen och VTI har en poäng när de föreslår månadsvis utbetalning av klimatbonusen. Jag tror inte att det är ett effektivt hinder mot export, men det ger en uppmuntran att köpa begagnad miljöbil. Låt oss säga att utbetalningen sker under fem år, det ger 1.000 kr i sänkt månadskostnad för en elbil.

 
Galet att kräva tillbaka bonusen efter fem år. Gör om, gör rätt!
293
23
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.