Trafikåret 2020 var det bästa någonsin

2020 är lagt till handlingarna och vi kan konstatera att det blev det bästa trafikåret någonsin i Sverige.

Trafikåret 2020 var det bästa någonsin

Transportstyrelsen har kommunicerat preliminär statistik över trafikåret som har gått, och det visar sig att förra året var ett rekordbra år trafikmässigt. 190 personer omkom i trafiken under 2020, vilket är 31 färre än 2019 och det bästa trafikåret någonsin i Sverige.

Den minskade trafiken till följd av coronapandemin lär ha bidragit. Framför allt under mars och april förra året minskade olyckorna, och samma trend går att se under höstmånaderna när trafiken återigen minskade efter semestertrafiken.

Ett etappmål i Nollvisionen var att högst 220 personer skulle omkomma i trafiken 2020 – ett mål som alltså nåddes.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen. 

Ett nytt delmål för 2030 är satt till en halvering av omkomna jämfört med 2020.

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Singeloyckor vanligast

Även om oskyddade trafikanter, såsom cyklister och fotgängare, finns med i dödsstatistiken är det singelolyckor med bil som är vanligast. 51 personer omkom till följd av en singelolycka, 39 efter en möteskollision. 23 fotgängare dog sedan de blivit påkörda av ett motorfordon.

Totalt omkom 150 män och 40 kvinnor i trafiken förra året.

Grafik: Transportstyrelsen

 
Varje dödsfall är ett för mycket.
54
17
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.