Tragiskt rekord: Fler indragna körkort 2020 än något tidigare år

Antalet återkallade körkort ökade kraftigt under 2020, och mest ökade fallen av fortkörning.

Tragiskt rekord: Fler indragna körkort 2020 än något tidigare år

Under 2020 drogs 41.603 körkort in. Det är en ökning med 13,7 procent jämfört med 2019, och den högsta noteringen någonsin.

I de flesta fall ligger ett trafikbrott som rapporterats in av Polisen bakom att körkortet återkallas. Vanligast är "återkallelsegrund 4", det vill säga fortkörning. Denna kategori ökade med 31 procent, från 19.903 under 2019 till 26.050 under 2020.

– Vi ser en kraftig ökning i inflödet av omhändertagna körkort från Polisen och det är det som är förklaringen till att också antalet beslut från oss ökar säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Antal återkallade körkort
per återkallelsegrund

2019

2020

Återkallelsgrunden betyder

i huvudsak

Återkallelsegrund 1

6 499

6 317

Rattfylleri eller drograttfylleri

Återkallelsegrund 2

158

154

Smitning

Återkallelsegrund 3

623

1 030

Flera mindre överträdelser

Återkallelsegrund 4

19 903

26 050

En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

Återkallelsegrund 5

1 337

1 156

Opålitlighet i nykterhetshänseende

Återkallelsegrund 6

144

166

Allmän brottslighet

Återkallelsegrund 7

5 550

5 176

Medicinska skäl

Återkallelsegrund 8

4 164

3 466

Ej lämnat läkarintyg eller bevis om gfodkänt förarprov

Återkallelsegrund 9

22

21

Hinder fanns för utfärdande av körkort

Samtliga*

36 692

41 603

 

* Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

 

Skillnader över landet

Antalet återkallelser ökade i de flesta delarna av landet. Störst var ökningen i Västra Götalands län och i Norrbottens län med 23,6 procent och 22,7 procent. I två län minskade antalet återkallelser jämfört med föregående år. I Kronobergs län minskade återkallelserna med 5,1 procent och i Gotlands län återfinns den mest påtagliga minskningen med 17,6 procent.

– Det är normalt att det förekommer variationer med hur det ser ut med den här frågan i olika delar av landet. I ett län som Gotland där det antalsmässigt sker få återkallelser får varje enskilt ärende en större påverkan vilket kan förklara förändringen under 2020, säger Mikael Andersson.

Län

2019

2020

Förändring i procent

Blekinge län

543

548

0,9 %

Dalarnas län

972

1 137

17,0 %

Gotlands län

216

178

−17,6 %

Gävleborgs län

1 108

1 143

3,2 %

Hallands län

1 193

1 363

14,3 %

Jämtlands län

523

600

14,7 %

Jönköpings län

1 394

1 467

5,2 %

Kalmar län

956

1 051

9,9 %

Kronobergs län

957

908

−5,1 %

Norrbottens län

1 134

1 391

22,7 %

Skåne län

5 070

5 772

13,9 %

Stockholms län

7 837

8 917

13,8 %

Södermanlands län

1 168

1 282

9,8 %

Uppsala län

1 274

1 525

10,7 %

Värmlands län

1 126

1 169

3,8 %

Västerbottens län

1 036

1 129

9,0 %

Västernorrlands län

1 006

1 128

12,1 %

Västmanlands län

1 083

1 281

18,3 %

Västra götalands län

5 460

6 749

23,6 %

Örebro län

1 142

1 324

15,9 %

Östergötlands län

1 494

1 541

3,2 %

Hela landet

36 692

41 603

13,4 %

Jag har aldrig åkt fast för fortkörning!
21
55
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.