Skatteverkets krav: ”Skjut fram höjningen av förmånsvärdet”

Höjningen av förmånsvärdet den 1 juli kan komma att skjutas fram på Skatteverkets begäran.
Annons

Regeringen vill tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet höja förmånsvärdet den 1 juli. För många bilmodeller ligger höjningen omkring 30 procent. Redan vid årskiftet höjdes förmånsvärdet för många miljöbilar med 10.000 kronor.

Förslaget är fortfarande ute på remiss, men Skatteverket har redan svarat, uppger Dagens PS. Generaldirektören Katrin Westling Palm skriver så här:

”Tidpunkten för när lagen träder i kraft bör senareläggas till den 1 januari 2022 för att undvika skilda värderingsregler under samma beskattningsår och för att ge arbetsgivare, programvaruföretag och myndigheter mer tid för att anpassa rutiner och system.”

”Sänk förmånsvärdet av miljöskäl”

Intresseorganisationen Bil Sweden föreslår istället en sänkning av förmånsvärdet med 30.000 kronor för laddbara bilar och med 15.000 kronor för gasbilar. De menar att det skulle gynna miljön.

– Vi förstår regeringens argumentation om att utjämna kostnaden för att äga en privatägd bil kontra tjänstebil. Men vi måste komma ihåg att det är tjänstebilsmarknaden som driver teknikutvecklingen och skyndar på omställningen mot elektrifieringen. Utan elektrifieringen kommer vi inte att nå våra klimatmål, fortsätter Mattias Bergman. 

Han påpekar att drygt 32 procent av alla personbilar som registrerades under 2020 var laddbara bilar, vilket är bäst inom EU.

 
 

Annons
Annons
Rulla till toppen