Larmrapport: Var tionde väg i mycket dåligt skick

En ny analys visar att mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick, och de blir allt sämre för varje år.

Larmrapport: Var tionde väg i mycket dåligt skick

Analysresultatet är nedslående – mer än var tionde statlig väg (12,7 procent) är i mycket dåligt skick. Det visar en rapport om de svenska vägarna som branschorganisationen Transportföretagen har tagit fram.

Utvecklingen pekar nedåt eftersom Trafikverkets budget inte räcker till för att hålla en jämn nivå. Trafikverket tvingas prioritera de mest trafikerade vägarna. För att vägnätet inte ska fortsätta förfalla krävs det enligt rapporten att det årliga underhållet till vägbeläggning ökar från dagens cirka 3 miljarder till 5,4 miljarder kronor per år fram till 2030.

Ökad underhållsskuld

Det bristande underhållet leder till att underhållsskulden hela tiden ökar – det vill säga kostnaden för att återställa vägnätet. Dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor, enligt rapporten, och beräknas väga till 42 miljarder kronor 2030 om inte mer pengar avsätts årligen till vägunderhåll.

– Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Analysen är gjort av Kristin Eklöf som är doktor i dataanalys. Hon har tagit in data över ojämnheter i längsled, spårdjup och förväntad livslängd. Uppgifterna har sedan sammanställts till ett index mellan 0 och 100, där vägar med index under 20 klassas som i mycket dåligt skick.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Staten måste satsa mer på vägunderhåll!
40
2