Ynnor: "Förslaget om höjning av förmånsvärde bygger på felaktiga uppgifter"

Ronny Svensson på Ynnor anser att Regeringen är ute och cyklar angående höjningen av förmånsvärdet.

I höstas meddelade Regeringen att man vill göra det dyrare att köra förmånsbil så att det på ett bättre sätta ska motsvara kostnaden att köra bilen själv. Det ska alltså inte vara billigare att ha förmånsbil än att äga bilen privat. 

Men förslaget ogillas av Skatteverket som i förra veckan uppmanade Regeringen att "skjuta fram höjningen av förmånsvärdet" till årskiftet nästa år.

Förslaget har legat ute hos olika remissinstanser, bland annat Ynnor. Ynnors vd Ronny Svensson menar att kalkylen som Regeringen motiverar höjningen av förmånsvärdet med bygger på felaktiga uppgifter.

auto motor & sport har fått ta del av det remisssvar som Ynnor idag skickade in till Finansdepartementet, där man också föreslår en ändring i förslaget. Nedan följer ett utdrag ur det. 

Sammanfattning av Ynnors remissvar

"Utredningen tar inte i beaktande att de flesta förmånsbilar används i arbetsgivarens verksamhet först och främst. Ynnor anser vidare att skillnaden i kostnader mellan att ha en bil som förmånsbil eller privatägd inte är så stor som utredningen hävdar, samt att införande tidpunkten är illa vald.

Ynnor föreslår att man inför en nedsättning av förmånsvärdet i 2 steg. De som kör mer än 1.500 mil i tjänsten per år skulle få en nedsättning av förmånsvärdet med 25 procent och de som kör mer än 3.000 mil per år skulle få en nedsättning med 50 procent. På så sätt så straffar man inte de som använder sin förmånsbil främst som ett arbetsredskap, samtidigt som man gör det dyrare för de medarbetare som har som en ren löneförmån.

 

 

 

 

Ronny Svensson, vd på Ynnor AB.

Detta kommer även förhindra flykten till fossilbilar för de som har förmånsbil idag och kör mycket i tjänsten.

Eftersom Ynnor menar att det inte är så stor skillnad i kostnad mellan att ha förmånsbil eller privatbil så är en höjning det prisrelaterade beloppet från 9 procent till 11% mer rimlig.  Samtidigt så befinner vi oss i en tid med extremt låga statslåneräntor vilket gör att bilförmånen för närvarande inte så dyr. Men den kommer bli dyr när vi åter är tillbaka på normala räntenivåer. Genom att inte höja fullt nu, så dämpar man i viss mån den stora höjning som kan komma då."

 

Ynnor: "Förmånsbilar finns i hela landet, inte bara i Stockholm"

"Företagsbilar, förmånsbilar finns och brukas över hela landet. Utgår man bara från bilens registrering, så ser det ut som de flesta företagsbilarna finns i Stockholm och dess kranskommuner. Detta beror på att bilarna registreras på bolagets bolagsnummer, och eftersom de flesta storbolagen har sitt säte i Stockholm, så hamnar bilarna där, även om de i praktiken befinner sig och brukas på helt andra orter. Likadant är det med operationellt leasade bilar, där är det leasingbolaget som står som registrerad ägare. Eftersom de flesta stora operationella leasingbolag finns i Stockholm med omnejd, så blir dessa bilar också registrerade där fast bilarna sedan brukas i övriga landet.

Vid utredning och analys av området förmånsbilar, gäller det att fastslå var de nyttjas. Skatteverkets uppgifter om vilka som har bilförmån och dessa personers hemvist är ett mycket bättre mått, för att bedöma förmånsbilarnas användning i Sverige. Speciellt om utredningsarbetet också ska tjäna som underlag för att hitta argument för att hitta alternativa färdmedel.

Vidare tycker vi att man ska betänka att mer än 50 procent av bilförmånerna är kopplade till omfattande arbete som ska utföras i tjänst. Detta innebär oftast att föraren har en begränsad påverkan när det gäller att välja bil. Kravet på bilen är att den först och främst ska vara lämplig för verksamheten, det finns ofta begränsningar i märkesval, storlek, drivlina och utrustning. Eftersom en företagsbil också omfattas av arbetsmiljöbestämmelser kan detta göra bilen dyrare eftersom den ska klara långa sträckor i tjänsten. 

Tvärtemot den vanliga uppfattningen, så är det många förare som har en för stor bilförmån i förhållande till det privata behovet. Det privata nyttjandet är i många fall marginalmilskörning (tex till och från arbetet, då bilen behövs i tjänsten). Ur ett effektivitets- och miljöperspektiv samt i jour/akut sammanhang finns det i stort sett alltid fördelar med att medarbetaren/föraren tar med bilen hem till bostaden. Dessutom kan företag och organisationer balansera behovet av parkeringsplatser vid arbetsplatserna öka, då många bilar som används i tjänsten skulle behöva ha platser tillgängliga dygnet runt.

Det är vanligt att förarna av förmånsbilar står för en del av kostnaden för den privata användningen av bilen genom olika former av löneavstående. Tittar man på det privata nyttjandet så är det ca 65 procent av förarna som kör under 1.000 mil per år privat enligt redovisad bränsleförmån. Eftersom drivmedelsförmån ger den lägsta drivmedelskostnaden för privat nyttjande av förmånsbil så torde det inte vara en underskattning av antalet körda privatmil."

Jag håller med Ronny Svensson.
264
26
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.