Köpet hävs: Elmopeden gick för sakta

"Mopeden gick så långsamt att det var omöjligt att göra längre resor".
Annons

Elmopeden skulle göra 25 km/h, men lyckades inte gå snabbare än 18 km/h. Så pass långsamt att köparen såg det som omöjligt att göra längre resor med mopeden. Han gick tillbaka med mopeden till säljaren som bytte databox. 

Fortfarande bara 18 km/h. Mopeden tillbaka till återförsäljaren för att ånyo byta databoxen. När det andra bytet inte heller hjälpte så tog återförsäljaren tillbaka mopeden, men kände sig bara nödgad att betala tillbaka 80 procent av de 61.850 kronor som mopeden kostade.

Detta nöjde sig köpare inte med, utan begärde att hela köpesumman skulle återbetalas med motiveringen att den knappt hunnit användas och dessutom inte fungerat som utlovat i och med att den bara toppade 18 km/h när 25 km/h var utlovat. Därtill ville köparen ha ersättning för utlägg i samband med transporterna tillbaka till återförsäljaren för byte av databox på 1.000 kronor.

Återförsäljaren vägrade full återbetalning och köparen anmälde till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som nu har kommit med ett utlåtande – och ger köparen rätt. Så här skriver man i sitt utlåtande.

– Nämnden har tagit del av den bevisning i form av kvitton och foton som har skickats in i ärendet. Uppgiften att fordonet går att köra i en hastighet av högst 18 km/h är inte ifrågasatt av företaget och får därför anses vara korrekt. Att en elmoped går att köra i högst 18 km/h utgör ett väsentligt fel. Det framgår i ärendet att företaget gjort två försök att avhjälpa felet utan framgång. NN har därför rätt att häva köpet. Företaget har inte visat att elmopeden använts i sådan utsträckning att något avdrag för den nytta köparen haft av elmopeden ska göras. Hen har därför rätt till full återbetalning av det hen betalat för fordonet. Köparens begäran om ersättning för de kostnader hen haft ska också bifallas. Det begärda beloppet är skäligt, skriver ARN.

Således rekommenderas återförsäljaren återbetala 62.850 till köparen. Om man inte följer ARN:s beslut riskerar man att hamna på Råd & Röns ”Svarta lista”.

Annons
Annons
Rulla till toppen