Zhero – ny satsning på Nollvisionen

Polisen, Trafikverket, NTF, Transportstyrelsen och är några av de organisationer som nu ska samverka för att komma närmare Nollvisionen – noll döda i trafiken.

Zhero – ny satsning på Nollvisionen

Det räcker inte at sänka hastighetsgränser om inte poliser ser till att hastigheten hålls. Det är ett exempel på hur ökat samarbete mellan olika myndigheter och organisationer ska bidra till ökad trafiksäkerhet. 

Trafikverket uppger att om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Bara en sänkning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka.

Nykterhet är ett annat fokusområde eftersom nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattfylla.

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt sedan Nollvisionen klubbades av riksdagen 1997, men det dör fortfarande personer på landets vägare. För få ytterligare förbättra trafiksärheten samverkar nu flera myndigheter, organisationer och kommuner samman.

Initiativet kallas "Zhero" – ordet är en sammanslagning av "zero" och "hero". I grunden ligger ett regeringsuppdrag till Trafikverket att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser för att öka trafiksäkerheten.

I Zhero ingår Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholms stad, STR och Transportstyrelsen. 

Tre pelare inom trafiksäkerhetsarbetet har identifierats: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Zhero kommer att fokusera på att göra användarna mer säkra, exempelvis genom att öka hänsynen bland trafikanter.

Bra med mer samarbete!
24
12
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.