Villaägare rasar mot införda parkeringsavgifter: ”råder ingen p-brist”

Huddinge kommun inför parkeringsavgift – trots att kommunens egna utredare konstaterar att det inte råder någon parkeringsbrist.

Villaägare rasar mot införda parkeringsavgifter: ”råder ingen p-brist”

För att en kommun ska få införa parkeringsavgift ska det enligt lagen vara "för trafikens ordnande". Man får alltså inte införa parkeringsavgifter för att öka intäkterna, utan det måste finnas ett trafikproblem som behöver lösas.

Den 12 april införde Huddinge kommun parkeringsavgift, till en början på prov i ett år, på ett antal gator i villaområdena Stuvsta och Snättringe. Motiveringen är att kommunen anser att gatorna runt omkring Stuvsta station används av långväga resande som pendlarparkering.

– Som boende i ska man inte behöva oroa sig för att bli inparkerad eller att inte kunna ta sig fram till sin egen fastighet på grund av olämpliga parkeringar, vilket vi tyvärr sett exempel på. Samtidigt vill vi att det ska vara möjligt att hitta en parkering i dessa områden om man ska besöka någon, vilket inte skulle vara möjligt med parkeringsförbud eller liknande lösningar. Vi vill undersöka om man på detta sätt kan få en mer ordnad situation som fungerar för alla, säger Nicholas Nikander, (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Det stämmer inte alls, säger Villaägarna i Stuvsta/Snättringe, som istället menar att gatuparkeringen i huvudsak används av närboende vars barn går i förskolor och skolor runt stationen. 

– Jag förstår inte varför kommunen intar en så njugg hållning mot de egna barnfamiljerna, säger Lars-Ove Larsson ordförande för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe. 

Det område omkring Stuvsta station som nu fått parkeringsavgift.

Med anledning av detta har kommuninnevånaren Simon Westberg överklagat beslutet om införande av parkeringsavgifter.

– Andemeningen i lagen är att parkeringsavgifter enbart får införas för att möjliggöra för fler att parkera. Att införa parkeringsavgifter på vägar där det finns lediga parkeringsplatser leder inte till ökad tillgänglighet på parkeringsplatser, säger Simon Westberg. 

De senaste åren har detta med överklagande av parkeringsavgifter varit upp på agendan ett par gånger. I Bromma plockades parkeringsavgift bort på 289 gator sedan en boende överklagat beslutet, och samma sak skedde i Hägersten ett år senare.

När den här typen av överklagande lämnas in hamnar det först hos Länsstyrelsen som får ge sitt utlåtande i ärendet. Om det beslutet överklagas hamnar akten hos Transportstyrelsen som fattar ett beslut som inte går att överklaga.

Fortsättning lär alltså följa.

Det är bra att det införs parkeringsavgift.
9
112
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.