Thomas Morell (SD), riksdagsledamot i trafikutskottet.

Thomas Morell, Sverigedemokraterna

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Sverigedemokraterna förstår inte logiken i detta. Grundantagandet är att de flesta med förmånsbil i den prisklassen bor i eller nära större städer och är mer ekonomiskt välmående, samt att människor i glesbygd kör billigare bilar och är mindre ekonomiskt välmående. Således slår regeringens politik hårdare mot dem med mindre resurser, som bor i glesbygd. Att höja förmånsvärdet för bilar i de lägre prisklasserna, kommer sannolikt att öka sannolikheten för att människor fortsätter att köra med äldre bilar, vilket är sämre såväl för trafiksäkerheten som för miljön. Med andra ord kommer förslaget att bidra till att fördröja omställningen av fordonsflottan och klimatmålen till 2030.

Dessutom noteras att förslaget i sin utformning av beskattningen inte tar hänsyn till leasingbilar som alternativ. Det konstateras vidare att det saknas en helhetlig översyn över hur olika styrmedel påverkar de som är beroende av bilen som transportmedel och arbetsredskap.

För att förstå hur regeringen tänker i denna fråga har Sverigedemokraterna krävt en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Detta är tillika och till synes ologiskt enligt samma tankegång som ovan.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

Enligt ovan.

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmånsbeskattning?

Skatteverkets modell är administrativt enklare och bidrar bättre till att styra om valet av bil i en miljömässigt bättre riktning.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Så förefaller inte vara fallet.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Inte vad vi kan bedöma.

Röstar du för Förslaget?

Sverigedemokraterna kommer att yrka på avslag på regeringens förslag.

Andra åsikter i frågan?

Det önskvärda är att Sveriges bilpark förnyas och att en större andel bilar som rullar på våra vägar är miljöbilar av olika slag. Utvecklingen i denna riktning måste dock få ske gradvist och får inte styras politiskt på ett sådant sätt att det missgynnar människor med sämre ekonomi eller som har ett större behov av att kunna köra mycket i vardagen – exempelvis de som är bosatta i glesbygd. Vi motsätter oss när regeringen föreslår politik som är utvecklad med utgångspunkt i en urban medelklass, men som går ut över de ekonomiska levnadsvillkoren för människor med sämre ekonomier eller som bor i glesbygd.

Vi anser att den politik som förs måste ha som utgångspunkt att hela landet ska leva och att ingen del eller grupp av invånare regelmässigt ska missgynnas. Ja, vi vill också avskaffa bonus-malus, motverka kilometerskatt, förbättra reseavdraget och sänka bränsleskatterna för att nämna några exempel som gynnar glesbygden.

Skulle regeringens förslag gå igenom så kommer Sverigedemokraterna att argumentera för att förslaget behöver ett framskjutet ikraftträdandedatum.