Per Åsling (C), skattepolitisk talesperson.

Per Åsling, Centerpartiet

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Vilken effekt förändringen får beror på bilens nybilspris. Att effekten blir mindre på en dyrare bil beror på att nuvarande beräkningsregler överskattar värdeminskningstakten för dessa bilar, vilket justeras.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Idag är förmånsvärdet för elbilar satta utifrån värdet med jämförbar modell utan eldrift. Det blir svårt om det inte finns en direkt jämförelse så här finns det anledning att bevaka det eventuella behovet av justeringar framöver.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

Syftet med förmånsbil är inte att det ska vara förmånligare än lön. Förmånsvärdet på bilar har inte hängt med priser och indexuppräkningar. Det ärr inte meningen att det ska vara subventionerat gentemot lön. Därför behövs en justering.

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmånsbeskattning?

Skatteverkets förslag är klart intressant och vi ser fram emot att det kan remitteras. Förslaget som ligger bedöms vara den lösning som uppnår syftet med minst ingrepp i lagstiftningen. Centerpartiet anser dock att det kan finnas anledning att göra en översyn framöver av regelverket i syfte att förenkla för såväl företag, anställda och Skatteverket.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Förslaget måste ses i ett bredare perspektiv, det är en del av en större grön skatteväxling. Vi kommer hela tiden behöva se över incitament till att välja förnybart men det är inte meningen med skattesystemet att förmånsbilar ska subventioneras jämfört med vanlig lön.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Det kan få effekter för jämlikheten. Bland annat skulle förslaget i genomsnitt påverka individer högre upp i inkomstfördelningen mer, både i kronor och procentuellt sett, eftersom bilförmån är vanligare bland individer med relativt höga inkomster. Det skulle också få större effekter på män jämfört med kvinnor eftersom cirka 80 procent av bilförmånsinnehavarna är män.

Röstar du för Förslaget?

Ja, vi måste hela tiden påminna oss om bakgrunden till förslaget. Att den nuvarande schablonberäkningen oavsiktligt till en undervärdering, som innebär att bilförmån gynnas skattemässigt i förhållande till kontant lön och i förhållande till att äga och köra motsvarande bil privat. Förslaget är därför att värderingen bättre ska spegla marknadsvärdet. Centerpartiet har inom ramen för Januariavtalet varit med och förhandlat om förslaget.