Hampus Hagman (KD), skattepolitisk talesperson.

Hampus Hagman, Kristdemokraterna

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Vi tycker att det är ett dåligt förslag, och en konstig fördelningspolitisk prioritering av regeringen. Enligt en rapport från Ekonomistyrningsverket körs dyrare förmånsbilar i högre grad av de med högre inkomst. Vi har därför tagit fram ett eget förslag där en höjning av förmånsvärdet framför allt skulle drabba de dyra bilarna.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Även detta är en konstig prioritering. Vi anser att det tillfälligt nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar borde vara kvar.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

För de som använder bilen som arbetsredskap i tjänsten finns det idag möjlighet till nedsatt förmånsvärde på grund av synnerliga skäl. Vi anser att dagens regelverk fortsatt ska gälla.

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmåns-beskattning?

Det är bra med förslag som syftar till att möjliggöra för fler att köra miljöbilar, men förslaget skulle kunna missgynna hybridbilar relativt helt eldrivna bilar. Vi tror att det vore negativt för omställningen till allt miljövänligare bilar, eftersom hybridbilar för många är vägen in på elbilsmarknaden. I vårt förslag prioriterar vi därför att behålla möjligheten till tillfällig nedsättning av förmånsvärdet för alla miljöbilar.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Eftersom det missgynnar miljöbilar kommer det snarare att motverka elektrifieringen.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Nej, tvärtom. Enligt Ekonomistyrningsverket är det genomsnittliga förmånsvärdet för män högre än för kvinnor. Att de billigare bilarna får bära kostnaden av skattehöjningen, medan de allra dyraste bilarna får en skattesänkning, innebär att förslaget kommer missgynna kvinnor med förmånsbil.

Röstar du för Förslaget?

Nej.

Andra åsikter i frågan?

Vi anser att dyra bilar – de med nybilspris som överstiger 7,5 prisbasbelopp (ca 357.000 kronor) – borde bära den större delen av en förmånsvärdeshöjning. Vårt förslag skulle – jämfört med regeringens förslag – innebära upp till drygt 300 kronor lägre skatt per månad för de med förmånsbilar värda under 357.000 kronor.