Lorentz Tovatt (MP), suppleant i trafikutskottet.

Lorentz Tovatt, Miljöpartiet

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Reformen syftar till att jämställa förmånen för bilar med kontant lön. I huvudsak innebär den att det blir betydligt dyrare att använda en fossil förmånsbil.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Nej, för vi höjer samtidigt bonusen inom bonus malus. Den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet var just tillfällig. Nu förändrar vi systemen för att göra bonus malus till det styrande verktyget, vilket kommer få positiv effekt på nybilsförsäljningen av klimatsmartare bilar. Vi vill dock framöver utveckla förmånssystemet så att även detta system underlättar omställningen i större utsträckning.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

Det är inte statens uppgift att subventionera bilkörande. 

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmåns-beskattning?

De justeringar som sker nu handlar främst om att justera tidigare misstag och att jämställa förmånerna med kontant lön. Från MP:s sida vill vi utveckla systemet framåt och där är vi absolut öppna för att titta på mer träffsäkra metoder för att underlätta omställningen.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Ja, kombinerat med de förändringar vi gör inom bonus-malus-systemet. Det kommer leda till att den redan snabba omställningen går ännu snabbare. Elbilar blir mer gynnsamma att köpa och fossila blir dyrare.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Ja, framförallt på några års sikt. De bilar som köps idag kommer ut på andrahandsmarknaden inom några år och då är det väldigt positivt om gemene man har större tillgång till elbilar eftersom de kostar en tiondel av vad en fossilbil kostar i drift. Det gynnar inte minst de som bor glest och har långt till jobbet.

Röstar du för Förslaget?

Ja.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.