Efter avregleringen: Så mycket har priset på besiktning ökat

Markant högre pris – men även bättre tillgänglighet.

Efter avregleringen: Så mycket har priset på besiktning ökat

Det har gått elva år sedan monopolet på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Innan beslutet pratades det som att den ökade konkurrensen från fler aktörer skulle leda till lägre priser.

Så har det inte blivit. Istället har genomsnittspriset på en besiktning stigit med 56 procent sedan mellan 2010 och 2019, visar statistik från Riksrevisionen.

Vad som däremot blivit bättre är tillgängligheten och valfriheten, framför allt i städerna. På landsbygden och på mindre orter är tillgängligheten ungefär den samma.

Trots att allt färre bilar underkänns vid kontrollbesiktning kan Riksrevisionen konstatera att antalet klagomål avseende besiktning som kommer in till Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och konsumentverket har ökat sedan 2010.

Det är Transportstyrelsen som har till uppgift att se till att bilbesiktningen håller en god nivå, men där har man misslyckats, menar Riksrevisionen.

– Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det var bättre förr.
112
14
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.