Nytt krav: Sänk hastigheten till 30 km/h i tätort!

Risken att dödas på 40-väg är alltför hög. Därför kommer krav att 30 km/h blir bashastighet i tätort.

Nytt krav: Sänk hastigheten till 30 km/h i tätort!

Enligt NTF:s analys ger 40-vägar 70 procent större risk för död eller skada än 30-väg. Därför vill NTF att hastigheten på alla 40- och 50-vägar sänks till 30 km/h.

NTF har analyserat data från olycksdatabasen Strada och den nationella vägdatabasen NVDB och kan bland annat konstatera att mängden 40-sträckor femdubblats sedan 2012. Det räcker inte, menar NTF.

På DN Debatt skriver NTF att en sänkning av bashastigheten inte bara är fråga om att förbättra säkerheten utan även om att skapa trygghet för gående och cyklister. 

Enligt NTF har den förbättring av säkerheten som skett i trafiken på senare år bara rört bilisterna – det finns mer att göra för de oskyddade trafikanterna. För dem skulle en sänkt hastighet göra stor skillnad.

Det gäller dock också att trafikanterna håller fartgränserna. Enligt NTF gör allt färre det. 2018 var höll 53 procent 40-gränsen, nu har det sjunkit till 48 procent.

NTF manar Sveriges kommuner att se över sin stadsplanering sänka hastigheterna för att fler cyklister och fotgängares liv.

Helt rätt! Sänk till 30 km/h!
47
263
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.