Udda lösningen – som förbättrar luftkvaliteten i städerna

Brittiska forskare har hittat en billig och enkel lösning som minskar luftföroreningar i städerna.

Udda lösningen – som förbättrar luftkvaliteten i städerna
Brittiska forskare har funnit ett sätt att styra bort skadliga partiklar från trottoaren.

Kan barriärer längs med gatorna i städer förbättra luftkvaliteten? Ja, säger brittiska forskare vid Imperial College i London som funnit ett system som håller skadliga partiklar och utsläpp kvar på gatan.

Ett av problemen i städerna är att huskropparna som står utmed gatorna skapar virvlar som kapslar in utsläppen och gör luftkvaliteten sämre för framförallt fotgängare på trottoaren.

Det forskarna nu har funnit är att man kan efterlikna samma princip genom att sätta konkava barriärer på trottoarkanten, vilket ska skapa en effekt där utsläppen styrs tillbaka ut i vägbanan istället för att hamna på trottoaren.

En av uppsidorna ska också vara att dessa barriärer ska gå att tillverka i samma Armco-material som vanliga vägräcken, vilket innebär en låg tillverkningskostnad samt att det medför ett ytterligare skydd mellan biltrafik och gångtrafikanter.

110
18
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.