FAQ: Svar på dina frågor om tjänstebil och förmånsvärde

Är det fortfarande lönt med tjänstebil? Eller ska jag köra privat? Frågorna är många efter de senaste skatteändringarna. Vi ger svar på en mängd frågor.
Annons

Måste jag betala mer i skatt för min tjänstebil (förmånsbil) efter den 1 juli?
– Nej, det nya sättet att beräkna förmånsvärden gäller bara för bilar som registreras från och med den 1 juli 2021. 

Jag funderar på en elbil som kostar över 650.000 kronor, får den sänkt förmånsskatt?
– Tyvärr inte. Brytpunkten på 650.000 kronor gäller bara bilar som inte är laddbara. För elbilar och laddhybrider bestäms förmånsvärdet utifrån vad en motsvarande bil utan elektrifiering kostar.

Är det fortfarande lönt att skaffa personalbil genom löneavdrag?
– Högst tveksamt. Förmånsvärdet höjs för de flesta nya bilar den 1 juli för att göra det lika dyrt att ha förmånsbil som att köpa bil privat, så bara av den anledningen blir det svårt att få ihop kalkylen. Eftersom förändringen inte tar hänsyn till att många är med och betalar förmånsbilen genom löneavdrag (personalbil) så är risken stor att det blir dyrare att köpa genom arbetsgivaren.

Kommer det höjda förmånsvärdet att drabba företaget?
– Ja, ett högre förmånsvärde ökar de sociala avgifterna som företaget ska betala in.

Jag funderar på privatleasing. Hur påverkas det?
– Inte alls. Du betalar bara förmånsskatt om du skaffar en bil genom din arbetsgivare. 

Jag är inne på att köpa en nyare begagnad bil istället för att ha tjänstebil. Min arbetsgivare säger att jag får 18,50 kr i milersättning? Är det rimligt?
– Milersättning delas upp i två delar, den skattefria delen som är 18,50 kr/mil och den beskattade vars storlek är upp till din arbetsgivare. Om din arbetsplats har kollektivavtal kan det finnas en bestämd milersättning som din arbetsgivare måste följa.
Drivmedel är bara en liten del av kostnaden för att hålla med en bil. Värdeminskning, försäkring, service, däck med mera måste räknas in. I våra tester kan du se vad en ny bil kostar per mil. Gör en kalyl och visa sin arbetsgivare. 

Jag har egen firma och funderar på en laddhybrid, men är det lönt med den högre leasingkostnaden?
– Det har blivit mindre förmånligt sedan årsskiftet, men det kan fortfarande vara en bra idé att skaffa en laddhybrid, inte minst miljömässigt. Om det går att räkna hem ekonomiskt beror på hur mycket du kör i tjänsten, om du kan ladda hemma och om du kör korta eller långa sträckor.
Drivmedelsersättningen för en laddhybrid är samma som för en bensinbil och högre än en diesel, så kör du mycket i tjänsten kan du vinna en hel del där. En laddhybrid är generellt mest lönsam om man laddar hemma och kör många korta sträckor så att andelen mil på el blir stor. En laddhybrid kostar mindre i skatt och har generellt bra andrahandsvärde. 

Jag bor i lägenhet och parkerar på gatan. Är det ens värt att tänka på att skaffa elbil?
– Idag finns det många elbilar med räckvidd omkring 40 mil. Då räcker det att du åker och tankar el en gång i veckan, du behöver inte kunna ladda hemma. Det är främst laddhybrider som bör laddas hemma. Vi har skrivit en artikel om hur det är att leva med elbil utan egen laddplats.

Det börjar bli dags att byta tjänstebil. Jag har en Volkswagen Passat Alltrack Diesel. Blir det dyrare att välja en ny dieselbil? Eller ska jag välja en laddhybrid?
– Efter den 1 juli blir det dyrare med samma bil som du har eller liknande eftersom förmånsvärdena räknas upp. Förmånsvärdet för en laddhybrid sätts efter motsvarande bil utan elektrifiering, så förmånsskatten blir ungefär samma. Du kan vinna en del på en laddhybrid genom att du får högre drivmedelsersättning. Kan du dessutom köra mycket på el blir förtjänsten ännu större. Glöm inte kolla en elbil, det kan bli allra billigast.

Blir det mer förmånligt nu att äga bil privat än att ha tjänstebil (förmånsbil)?
– Generellt ja, men du måste göra en kalkyl utifrån dina förutsättningar. Om du kör mycket i tjänsten blir det väldigt avgörande hur mycket du får i milersättning.

Kommer reduceringen av förmånsskatten för den som kör mer än 3.000 mil i jobbet att vara kvar?
– Ja, åtminstone till årsskiftet. Skatteverket föreslår en uppdelning per månad istället. Det skulle innebära att även de som tillfälligt kör mycket i tjänsten får reducerad förmånsskatt. Finansdepartementet tittar just nu på det här förslaget.

Ni har skrivit om att Skatteverket vill ha andra förmånsregler för miljöbilar, hur blir det med det?
– Finansdepartementet uppger att Skatteverkets förslag kom för sent för att påverka beslutet som nyligen togs i riksdagen. De vill granska förslaget innan regeringen eventuellt skickar in det till riksdagen.
Tanken med Skatteverkets förslag är att alla miljöbilar ska få samma nedsättning av förmånsvärdet. Idag jämförts en elbil med motsvarande bil utan elektrifiering, men det gör att två liknande elbilar eller laddhybrider kan ha väldigt olika förmånsvärde.

Skatteverket vill att 350.000 kronor ska räknas av på priset för en elbil när förmånsvärdet bestäms. För laddhybrider dras 130.000 kr av och för vanliga elhybrider 70.000 kr. Vätgasbilar 275.000 kr, biogasbilar 20.000 kr och etanolbilar 5.000 kr.

Vad blir konsekvenserna av de ändrade förmånsvärdena?
– Regeringen vill minska bilförsäljningen. Finansdepartementet räknar med 1,5-2 procent färre sålda nya bilar. Det innebär i sin tur att den svenska vagnparken i genomsnitt blir äldre och att elektrifieringen bromsas upp.

Varför får laddhybrider lägre förmånsvärde än en vanlig bil?
– Så är det inte längre. Vid årsskiftet försvann rabatten på 10.000 kronor. En laddhybrid har samma förmånsvärde som motsvarande bensin- eller dieselbil. 

Får jag miljöbonusen på 70.000 kronor om jag skaffar en elbil som tjänstebil?
– Bonusen betalas ut till den som köpt bilen, vilket oftast är leasingbolaget. De sänker i sin tur leasingkostnaden i motsvarande grad.

Får min arbetsgivare köpa en laddbox till mig?
– Ja, till och med 2020 var det skattefritt, men numer måste du betala förmånsskatt för det. Om du betalar den själv och lämnar in kvittot till arbetsgivaren räknas ersättningen som vanlig lön.

 
Annons
Annons
Rulla till toppen