Studie: Stora skillnader i elektrifiering mellan EU-länder

Kopplingen mellan elbilsförsäljning och levnadsstandard är tydlig. Nu kommer krav på att EU ska gripa in.

Studie: Stora skillnader i elektrifiering mellan EU-länder

Elektrifieringen har tagit fart inom EU. Förra året var 10,5 procent av alla nya bilar laddbara, tre gånger så många som 2019.

Men bryter man ner statistiken visar det sig att det är stor skillnad mellan olika länder inom unionen. Intresseorganisationen ACEA som företräder fordonsindustrin har gjort en studie som visar att det är i de rikaste länderna som omställningen sker. Låginkomstländerna ligger långt. 

Fyra länder dominerar starkt. Tre fjärdedelar av alla nya laddbara bilar 2020 såldes i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Resterande fjärdedel fördelas på övriga 23 medlemsländer.

I de tio länder med under tre procent laddbara bilar är BNP mindre än 170.000 kronor per person. I de länder med en marknadsandel över 15 procent är BNP över 460.000 kronor. 

Tillgången på laddare fördelar sig också på motsvarande sätt.

ACEA:s generaldirektör Eric-Mark Huitema menar att EU-kommissionen måste se till att alla medlemsländer kan hänga med i omställningen. Han vill att samtliga EU-länder har statliga incitament för inköp av laddbara bilar och tydliga mål för utbyggnad av laddinfrastruktur. 

– Nollutsläppsbilar måste vara prisvärda och lättillgängliga för alla, säger Eric-Mark Huitema.

EU måste gripa in!
139
96
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.