”Förbjud tunga lastbilar att köra om!”

Vem har inte retat sig på lastbilar som gör sega omkörning? M Sverige vill se att omkörningsförbud för lastbilar införs, men åkeriföretagen håller inte med.

”Förbjud tunga lastbilar att köra om!”

2019 infördes omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Helsingborg och Vellinge i rusningstid. Trafikverket kunde snabbt konstatera att antalet olyckor nästan hade halverats jämfört med samma period året dessförinnan. 

– En av de vanligaste olyckorna på motorväg är upphinnandeolyckor. Det här problemet förvärras när en lastbil som kör 80 km/h går ut i vänsterfilen där alla andra kör i en högre hastighet. Få saker är farligare för privatbilister än kollisioner där tung trafik är inblandad, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

M Sverige vill se att ett omkörningsförbud för lastbilar införs på motorväg mellan klockan 6 och 22.

– Ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på motorväg skulle omfatta en mycket begränsad andel av Sveriges totala vägnät. Det innebär att den sammanlagda påverkan för lastbilstrafiken, som på många sätt är en livsviktig näring, blir relativt begränsad, säger Caroline Drabe. 

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag är kritiska till förslaget och påpekar att det skulle innebära att mindre lastbilar inte får köra om tyngre lastbilar med släp. De ifrågasätter också om mätningen som gjordes på E6:an i Skåne 2019 verkligen ger tillräckligt med underlag för ett förbud.

 
Helt rätt att förbjuda omkörning med lastbil på motorväg!
617
164
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.