Höjd malusskatt 2022 – klimatbonuskassan fylls på

I höstens budgetproposition fyller Regeringen på den sinade kassan för klimatbonusen med 1,9 miljarder i år och 550 miljoner nästa år. För att finansiera det föreslås en skärpning av malusskatten så att fler nya bilar omfattas. Man vill även kraftigt sänka bonusen för laddhybrider.
Annons

Kassan för årets klimatbonus till köpare av nysålda bilar med låga utsläpp har gått åt i rask takt. Förra månaden fick därför Transportstyrelsen återigen, likt i fjoldra i nödbromsen och pausa utbetalningarna i väntan på att regeringen skjuter till mer pengar.

Idag meddelade att regeringen att man gör just det under presentationen av höstens budgetpropositon. Kassan för klimatbonusen fylls på med ytterligare 1,9 miljarder utöver de tidigare 2,91 miljarder som redan budgeterats.

− Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger om sedan bonus-malus infördes, och regeringen vill fortsätta gynna den utvecklingen. Nu ser vi till att de som vill göra en god sak för miljön också kan få den klimatbonus de förväntade sig när de köpte en klimatbonusbil, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett uttalande.

Regeringen räknar med att efterfrågan kommer vara så hög att nästa års kassa behöver utökas med ytterligare  550 miljoner kronor. Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) flaggar dock i en intervju med TT för att den summan kan behöva bli ännu större.

– Det här är verkligen ett kärt besvär, säger han till nyhetsbyrån.

Laddhybrider drabbas – ingen bonus till lyxbilar

Bonus/malus-systemet, som senast höjdes 1 april i år, är tänkt att vara självfinansierande. För att balansera de ökade utbetalningarna av klimatbonus vill därför regeringen att fler nya bilar ska betala malusskatt.

I dag är gränsen för malus satt till 90 gram koldioxid per kilometer (gCO2/km). Regeringen säger sig nu hålla på med ett förslag där det skärps till 75 g CO2/km.

Gränsen för att få bonus ska också sänkas från 60 till 50 gCO2/km år. Den maximala bonusen, som går till batteri- och bränscellsbilar vars utsläpp beräknas till 0 gCO2/km, föreslås ligga kvar på 70.000 kronor för 2022.

Bonustaket för laddhybrider ska däremot mer än halveras, enligt förslaget – från 45.000 till 20.000 kronor.

Ett tak för klimatbonusen ska också införas. Bilar med nypris över 700.000 kronor ska inte få bonus.

Regeringsförslaget: Bonus fram till 2023

  2021 2022 2023
Maximal bonus (kr) 70.000 70.000 50.000
Lägsta bonus (kr) 10.000 5.000 5.000
Gräns för att erhålla bonus (CO2/km) 60 g 50 g 30 g
Bonus gasbil (kr) 10.000 10.000 10.000
Högsta bonus laddhybrid 45.000 20.000 10.000

Källa: Regeringen.

Höjd malusskatt

Idag är beräknas malusskatten annars till 107 kronor per gCO2/km om fordonet släpper ut över 90 och upp till och med 130 gCO2/km. För varje gram utöver det tillkommer sedan 132 kronor.

Förutom att sänka gränsen för när malusskatt ska betalas från 90 till 75 gram koldioxid per km, vill regeringen även sänka nivån där den högre skattenivån inträffar, från 130 gram till 125 gram.

Budgetpropositionen ska nu skickas på remiss. Efter man har fått in alla remissvar räknar regeringen med att även även lämna in ett förslag till riksdagen för den höjda malusskatten. Det beräknas sedan, om det godkänns, kunna träda i kraft till 1 juni 2022.

Räkneexempel

En Volvo V60 mildhybrid som släpper ut 143 gram koldioxid per kilometer skulle få 1.730 kronor högre skatt per år om den köps efter att höjningen införs än om den köptes i dag.

Så här har vi räknat: Sänkt nedre gräns med 15 gram (15 x 107 kr) + sänkt övre gräns med 5 gram (5 x 25 kr) = 1.730 kronor.

Annons
Annons
Rulla till toppen