Nu införs miljödeklaration av drivmedel på macken – så här tolkar du informationen

Från och med den 1 oktober 2021 är det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pumpen. Även vissa laddstationer måste märka sina laddare.

Nu införs miljödeklaration av drivmedel på macken – så här tolkar du informationen

Tanken är att underlätta valet mellan förnybara bränslen och övriga drivmedel genom att visa klimatpåverkan med en sexgradig färgskala. 

Mindre mackar som inte behöver erbjuda ett förnybart drivmedel är inte heller tvingade att sätta upp en miljödeklaraton. Märkningen ger information om leverantörens hela försäljning av det givna drivmedlet föregående år. Det är samma typ av släpande miljödeklaration som finns på våra elräkningar.

På skyltarna finns en hänvisning till leverantörens webbplats där det ska finnas mer information.

– Miljödeklaration av drivmedel vid pump är ett bra första steg, säger Marie Pellas, Gröna Bilisters ordförande. Nästa steg är att miljödeklarera fordonen, både i bilhallen och reklamen. Vi måste se informationen framför oss när vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende.

Även vissa laddstolpar förses med miljödeklaration.

Miljödekalen är uppdelad i fyra sektioner

 

Överst på dekalen ser du vilket år som ligger till grund för informationen på dekalen. Därefter står produktens namn och vilken typ av drivmedel det är enligt klassificeringen i drivmedelslagen.

På den webbplats som anges finns förutom informationen på dekalen, även uppgifter om råvarornas ursprungsland. För el finns också möjlighet att ange andel förnybar och fossil energi i de fall detta baseras på ursprungsgarantier.

 
 

Produktens klimatpåverkan visas som ett stapeldiagram från Hög till Låg, med färgfält från mörkt rött till grönt. Desto lägre klimatpåverkan en produkt har, desto längre till höger placeras markeringen på dekalen.

Produktens klimatpåverkan är beräknat som utsläpp av växthusgaser från hela livscykeln, klimatpåverkan anges i enheten gram koldioxidekivalenter per megajoule, eller g CO2ekv/MJ (LCA).

För el anges också klimatpåverkan i g CO2ekv/kWh (LCA). 

 

Under råvaror kan du se hur stor andel av produktens energiinnehåll som kommer från förnybara respektive fossila råvaror. Du kan också se vilka råvaror som använts för att framställa produkten, samt hur stor andel av produkten som varje råvara utgör. Är produkten el anges råvaran som el, och fossil respektive förnybar andel ska då ej anges på dekalen.

 

Längst ned på dekalen ser du igen vilket årtal informationen på dekalen är hämtad ifrån. Här anges också den webbplats där Energimyndigheten ger mer information om miljöinformationen.

 
Bra med tydlig miljömärkning!
157
86
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.