Obetalda böter och avgifter kan ge körförbud – även efter ägarbyte

Bilar med stora skulder för p-avgift och trängselskatt får inte köras – något som kan bli ett problem om man köper en begagnad bil. Transportstyrelsens e-tjänst råder nu bot på problemet.

Obetalda böter och avgifter kan ge körförbud – även efter ägarbyte
Polisen kan stoppa din framfart och ta dina regplåtar om du har obetalda p-böter och avgifter. Foto: Magnus Fröderberg

Sedan 1 januari 2021 kan obetalda p-böter leda till användningsförbud, det vill säga att bilen inte får köras på allmän väg. Gränsen är 5.000 kronor.

Sedan början av oktober kan Transportstyrelsen e-tjänst visa om ett fordon har användningsförbud.

– Användningsförbudet ligger kvar tills hela skulden är betald. Och det gäller även om fordonet byter ägare. Som ny ägare blir du aldrig betalningsskyldig men du kan inte använda fordonet. Därför är det viktigt att kontrollera med oss innan ett bilköp. Och nu har vi gjort det betydligt enklare att genomföra den kontrollen, säger Magnus Svensson, projektledare på Transportstyrelsen.

Andra avgifter och skatter som kan leda till användningsförbud är obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift, trängselskatt och vägavgift. 

– För den som ska köpa en begagnad bil kan e-tjänsten bidra till att minimera risken för att begagnade fordon med användningsförbud säljs vidare till ovetande köpare. Det gör det även möjligt för fordonsägare att regelbundet och på ett enkelt sätt kontrollera status för sitt fordon. Och det bidrar i förlängningen till att andelen fordon med användningsförbud på vägarna kan minska, säger Magnus Svensson, projektledare på Transportstyrelsen. 

Om ett fordon körs trots användningsförbud kan polisen beslagta registreringsskyltarna. Skyltarna återfås först när skatten eller avgifterna som ligger till grund för förbudet är betalda

Läs mer här.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.