Fossilfritt stål från SSAB i Volvos självkörande eldrivna dumper

Att bygga fordon av fossilfritt stål kan ge stora miljövinster. Volvo visar upp världens första fordon gjort av fossilfritt stål.

Fossilfritt stål från SSAB i Volvos självkörande eldrivna dumper

Inför den FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november visar Volvo Group tillsammans med SSAB upp en eldriven och självkörande dumper. Den är byggd av fossilfritt stål från SSAB och ska kunna självstädigt arbeta i grustag, dagbrott och gruvor. Dumpern uppges vara världens första fordon byggt av fossilfritt stål.

– Initiativet med SSAB sätter standarden för en fossilfri framtid. Precis som att världens länder samlas vid FN:s 26:e klimatkonferens för att diskutera klimatförändringarna måste även företag och industrier samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar för en framtid fri från utsläpp av växthusgaser, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen. 

Eldrift är ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid från fordon. Nästa steg är att minska utsläppen vid tillverkningen av materialet som fordonen byggs av. 

SSAB:s första Hybrit-anläggning för produktion av fossilfritt stål.

SSAB började för några månader sedan att testproducera fossilfritt stål med en ny process kallad Hybrit där syre tas bort med vätgas i stället för med kol och koks i en masugn. 2026 räknar SSAB med att kunna sälja det fossilfria stålet kommersiellt och efter 2040 ska de bara tillverka det nya stålet. Läs mer här.

"Omställningen mot grönt stål är ett viktigt steg både för Volvokoncernen och för transport- och infrastrukturbranschen i sin helhet, i synnerhet om man betänker att 70 % av en lastbils vikt utgörs av stål och gjutjärn – en siffra som är ännu högre än så för Volvos maskiner." skriver Volvo Group i ett pressmeddelande. 

Även Volvo Cars och Daimler (Mercedes-Benz) ska börja göra prototypbilar av SSAB:s fossilfria stål.

Stålproduktion står i dag för omkring 10 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Globalt är andelen 8 procent.

Klart att stålet ska vara fossilfritt!
22
7
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.