Regeringen vill ha snabbare A-traktorer

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att förbereda regeländringar för A-traktorer, bland annat att höja maxfarten till 45 km/h.
Annons

I takt med att A-traktorer blir vanligare behövs en skärpning av säkerheten. Regeringen vill att Transportstyrelsen ser över krav på bälte och förarutbildning, men också att höja maxhastigheten till 45 km/h för att minska störningar i trafiken. 

– Det har blivit alltmer populärt, och det är ju viktigt för många ungdomar att kunna köra med sin A-traktor. Men det måste vara på ett säkert sätt, det måste också vara på ett sätt som inte skapar köer på 2 plus 1-vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till SVT.

I juli 2020 förenklades de tekniska kraven för ombyggnation av en bil till A-traktor. Det blev möjligt med elektronisk begränsning så att även automatväxlade bilar kan göras om till A-traktor.

På mindre än ett år har antalet A-traktorer ökat med omkring 27 procent till totalt fler än 36.000 fordon. Samtidigt har antalet incidenter ökat. Under 2020 inträffade fler olyckor än föregående år.

 
Regeringen vill ha snabbare A-traktorer
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Nu ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag se över hur A-traktorer används och vilka regeländringar som behövs för att stärka säkerheten och minska trafikstörningarna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2022.

Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth innebär det bland annat en översyn av krav på bilbälte, tuffare krav på förarprov eller någon form av körkort, krav på konstruktionen och att det inte ska gå att trimma A-traktorn. Att höja maxhastigheten till 45 km/h är också uppe på bordet.

– En viktig del är så klart trafiksäkerheten, bälteskrav och förarutbildning, så man vet att man färdas tryggt. Jag utesluter inte heller att vi får titta på hastigheten. De kör ju 30 km/h idag, det kan ju vara så att man till och med kan öka hastigheten om det innebär att trafikrytmen kan fungera bättre. I så fall är det väl rimligt att titta på den hastighet som mopedbilarna har, som ligger på 45km/h, säger Tomas Eneroth till SVT.

Annons
Annons
Rulla till toppen