Skattelättnader för arbetsresor föreslås – så mycket får du per mil

Regeringen vill ändra skatteavdraget för arbetsresor. Det ska gynna de som bor på landsbygd och locka till samåkning. Så här mycket kan du få i milersättning av staten.

Skattelättnader för arbetsresor föreslås – så mycket får du per mil

Idag får den som har högre kostnader för resor till och från arbetet än 11.000 kronor per år skatteavdrag. Nu vill regeringen se ett system som är baserat antalet resor till jobbet. Hur man reser och vad resan kostar spelar ingen roll – därmed finns ett incitament att välja billig kollektivtrafik eller samåkning.

Regeringen menar att det föreslagna systemet blir enklare för alla parter. 

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär så klart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Tröskeln för att få ersättning föreslås vara 1,5 mil i större delen av landet, men tre mil i vissa storstadsområden. Något som ska gynna de som bor i områden med sämre utbyggd kollektivtrafik. 

I stället för dagens skatteavdrag föreslås en skattereduktion. Fördelen är att skattelättnaden blir lika för alla oavsett inkomst. 

Det finns en minimikrav på 30 resdagar per år. Finansdepartementet räknar med att runt 1.160.000 personer kommer kunna få skattereduktionen 2023. Det är cirka 260.000 fler personer jämfört med dagens avdrag. Som mest kan man få ersättning för 210 dagar per år.

Så här beräknas skattereduktion för arbetsresor 

Den del av resan som är längre än 1,5 mil enkel väg (tre mil i vissa storstadskommuner) ger 5 kronors skattereduktion per mil. Maxersättning är 8 mil per dag enkel väg. Det går att få ersättning för väg-, bro- och färjeavgifter, men inte trängselskatt.

Särskilda regler ska gälla för de som använder egen bil på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Bra förslag från regeringen!
136
780
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.