Sveriges mest och minst stulna bilar

Det stjäls naturligtvis mest Volvo-bilar i Sverige. Men vilka bilmärken har störst respektive lägst stöldrisk? Det har vi räknat ut.

Sveriges mest och minst stulna bilar

Bilstölderna har minskat något sedan 2020, men andelen återfunna bilar har minskat. Drygt 26 procent av bilarna som stulits under 2021 har fortfarande inte återfunnits

Mest tydligt är den explosionsartade ökningen av stulna bildelar, främst katalysatorer som innehåller värdefulla ädelmetaller. Under årets första sex månader registrerades 3.877 stulna katalysatorer, en ökning med 253 procent jämfört med samma period föregående år.

I somras fick Tullverket utökade befogenheter att kontrollera misstänkt stöldgods på väg ut ur landet. Detta har ännu inte ha fått någon märkbar inverkan på statistiken. 

– Det är inte svårt att dra slutsatsen att anledningen till att så många stulna bilar inte återfinns är att de förs ur landet. Trots ökade befogenheter för Tullverket saknas budget och det genomförs alldeles för få kontroller av bilar som lämnar landet. Det är fortfarande fritt fram att föra ut stöldgods ur landet, säger Mattias Pössl, motorexpert på Trygg-Hansa.

Under våren presenterade regeringen en utredning som ska se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet är att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning.

Om du har en Saab löper du störst risk att bli av med din bil. Kia är minst populär bland tjuvarna.

Saab populärast bland tjuvarna 

Under det första halvåret 2021 stals totalt 3.152 personbilar i Sverige, vilket är något lägre än första halvåret 2020 då totalt 3.434 personbilar stals. En majoritet av stölderna sker i storstadsregionerna. Till skillnad från förra årets första sex månader är nu region syd mer utsatt än region väst.

Vi har jämfört stölderna av respektive märke med antalet registrerade bilar för att få fram vilka märken som är populärast bland tjuvarna. Listan är begränsad till de 20 mest stulna bilmärkena för att få tillräckligt statistiskt underlag.

Saab toppar listan, något som delvis kan förklaras med att bilarna genomgående har ett mindre modernt stöldskydd. Att Kia ligger i botten beror antagligen på en kombination av modern teknik och att märket har låg prestige.

Stulna bilar – första halvåret 2021

Bilmärke Antal stulna bilar Antal registrerade Andel stulna
Volvo 573 1.389.375 0,041%
Volkswagen 340 999.160 0,034%
Audi 246 308.120 0,080%
BMW 239 325.191 0,073%
SAAB 201 236.759 0,085%
Mercedes-Benz 187 352.677 0,053%
Toyota 187 450.006 0,042%
Ford 123 390.213 0,032%
Peugeot 115 256.181 0,045%
Opel 91 199.074 0,046%
Renault 84 281.030 0,030%
Skoda 82 235.442 0,035%
Mazda 69 96.390 0,072%
Hyundai 64 151.690 0,042%
Nissan 60 185.469 0,032%
Citroën 59 158.857 0,037%
Kia 59 250.208 0,024%

Tips för att undvika bilstöld 

  • Förvara nyckeln i en plåtlåda eller ett skyddsfodral (RFID-påse) om du har en "key-less-bil".
  • Lägg inte nyckeln i hallen, oavsett om bilen har ett traditionellt billås eller är av nyare modell – tjuven vet att bilnyckeln ofta ligger där och kommer att leta där först.
  • Undvik att parkera bilen på mörka platser där det rör sig lite folk – parkera hellre på en plats med mycket rörelse, för att minska möjligheten för tjuven att arbeta ostört.
  • Om du har ett garage – använd det! Det är lätt att garaget förvandlas till ett förråd istället för en säkrare förvaringsplats för bilen.
  • DNA-märk utsatta bildelar och använd dekalerna som medföljer när du köper MärkDNA.
  • Installera spårsändare så blir det lättare att hitta bilen vid en stöld. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag innan du köper spårsändaren för vägledning kring vilken produkt som rekommenderas.
  • "Nixa" ditt fordon, begär reklamspärr – stöldligor köper nämligen adressregister för att hitta specifika märken.
 
Jag följer alla tips på listan!
57
150
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.