Alrik: Varför dissar Volvo elbilar hårdare än ICCT?

Volvo uppmanar nu världens ledare och energiföretag att snabba på övergången till ren el, men ger samtidigt elbilsskeptikerna lite vatten på kvarn.

Alrik: Varför dissar Volvo elbilar hårdare än ICCT?

Den här texten är en analys. Skribenten står själv för innehållet.


Vältajmat med klimatmötet i Glasgow går Volvo Cars ut och uppmanar världens politiker att skynda på omställningen till ren elproduktion för att elbilarna ska kunna uppnå sin fulla klimatpotential.

– Vi kan inte ställa om till att bli klimatneutrala på egen hand, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Regeringar och energiföretag världen över behöver öka sina investeringar i ren energikapacitet och laddningsinfrastruktur, så att elbilar verkligen kan uppfylla sitt löfte om renare mobilitet.

Så sant som det är sagt.

I en djuplodande rapport över koldioxidutsläppen som uppstår under hela livscykeln (Life Cycle Analysis, LCA) för företagets egna bilar kommer man fram till att det i stort sett är dött lopp mellan en vanlig bensindriven XC40 och en eldriven XC40 – om elbilen laddas med ett genomsnitt av energikällorna som används för världens elproduktion.

Den bensindrivna XC40 ska släppa ut 59 ton koldioxid, mot 50 för den eldrivna XC40 som går på "världsel". I Europa blir utsläppen 42 ton.

Grafen från Volvo Cars visar utsläppen från en bensindriven XC40 jämförda med helektriska Volvo C40 Recharge.

Brytpunkten där elbilen blir bättre än bensinbilen ligger vid 11.000 mil om man kör på genomsnittselektriciteten på jorden, vid 7.700 mil på europamixen och 4.900 mil om den laddas av vindkraftsel.

För svensk del blir alltså utsläppen från en eldriven C40 ungefär hälften så stora jämfört med bensinbilen, 27 ton. Intressant är att man räknar med att den nyligen visade C40 kommer att släppa ut 2 ton mindre koldioxid eftersom den är energisnålare än XC40 Recharge.

Det riktigt intressanta med Volvos uträkningar är att bensinbilen enligt dem är bättre i de länder som ligger sämst till med ren elproduktion …

Energiförbrukningen för en elbil har alltså en stor betydelse för utsläppen, och varken C40 eller XC40 tillhör de mer energieffektiva elbilarna, tvärt om.

Men det riktigt intressanta med Volvos uträkningar är, för den som tänker ett steg till, att bensinbilen enligt dem är bättre i alla de länder som ligger sämst till med ren elproduktion.

ICCT, International Council on Clean Transportation – en oberoende ideell organsiation – kom i sin senaste rapport fram till att en elbil är 66-69 procent "renare" under sin livstid än en jämförbar bensinbil – när den körs på en europeisk elmix.

Grafen från ICCT visar hur stora växthusgasutsläpp en mellanklass-elbil kommer stå för jämfört med en lika stor bensinbil på fyra olika marknader år 2021 jämfört med 2030.

Inte ens i Kina där man har en större andel kolkraft kan bensinbilen konkurrera, enligt ICCT. Elbilen beräknas där släppa ut 37–45 procent mindre koldioxid under sin livstid.

En stor skillnad mellan Volvos rapport och ICCT:s är att Volvo räknar på 15 års livslängd medan ICCT räknar på 18 år i Europa och 15 år i Kina och Indien.

Vilka har mest rätt och vem har vad att vinna på sina uträkningsmetoder?

En annan intressant fakta är att Volvos beräkningar utgår från att elproduktionen är statisk, det vill säga att andelen koldioxid inte kommer att sjunka under de kommande 15 åren. ICCT tar däremot höjd för att produktionen blir bättre och bättre, utifrån de projekt som pågår nu.

I Volvos omfattande material har man dock räknat på just detta, hur livstidsutsläppen kan komma att påverkas av hur elektriciteten tillverkas framgent. Med dagens planerade projekt kommer man fram till att utsläppen från en elbil sjunker från cirka 42 till 36 ton koldioxid.

Volvo ger elbilsskeptikerna argumentet att en bensinbil är bättre än en elbil på vissa marknader medan ICCT säger tvärt om …

I själva verket säger alltså Volvos beräkningar att elbilen inom EU-28 sannolikt minst kommer att vara 36 procent bättre än bensinbilen, under sin livstid. Inte 28 procent, som i fallet med att eltillverkningen är konstant under de kommande 15 åren.

Vilka som räknat mest rätt, Volvo eller ICCT, är givetvis omöjligt att avgöra för en lekman. Men Volvo bör ha bättre kontroll över alla delar i bilens tillverkning än vad ICCT har, som räknar på en "snittbil".

Det intressanta är alltså att Volvo ger elbilsskeptikerna argumentet att en bensinbil är bättre än en elbil på vissa marknader medan ICCT säger tvärt om. Och Volvo gör det genom att inte räkna in förbättringar i produktionen av el under de kommande 15 åren. Gör man det har bensinbilen inte en chans.

Jag håller verkligen med Volvos analys att det måste satsats hårdare på tillverkning av ren el. Det gör nog de flesta. Kanske handlar utspelet alltså om att sätta press på politikerna och bygga sitt eget varumärke. Bra så långt.

Men som sagt tidigare, bismaken blir att "dagens elbilar gör inte så stor nytta som alla tror" – och vad har Volvo att vinna på det?

Vill man rättfärdiga det faktum att man sålde runt tre procent elbilar globalt under 2020? Men hur trovärdig blir kritiken mot politikerna då, när man själva inte levererar. Man ska inte vara överoptimistisk men att dra stort på de siffror som man vet inte gäller, de som förutsätter att inget kommer att hända med eltillverkningen, vad gagnar det?

Knappast börskursen i alla fall.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.