Olyckor med elsparcyklar upp 5000 procent – fördubblat med A-traktor

På kort tid har det skett en dramatisk ökning av olyckor med elsparcyklar och A-traktorer. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen.

Olyckor med elsparcyklar upp 5000 procent – fördubblat med A-traktor
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Sedan 2016 har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat från att knappt synas i statistiken till omkring 1.000 olyckor det senaste året. Samtidigt har antalet olyckor med A-traktorer nästan fördubblats. Det visar en sammanställning av olycksutvecklingen bland fem fordonstyper som Transportstyrelsen tagit fram. 

Det är sällsynt att hjälm används med elsparkcykel, något som bidrar till det höga antalet allvarliga olyckor. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Olyckor med elsparcyklar ökade med 5000 procent

2016-2018 inträffade cirka 20 olyckor med elsparkcykel per år som orsakade personskador. Åren därefter ökade antalet till drygt 700 personskadeolyckor och till och med augusti i år har det skett 1.056 olyckor med elsparkcykel. En ökning med 5.000 procent på tre år.

Antalet olyckor ökade kraftigt 2019 när elsparkcyklarna etablerades på marknaden. Förra året sågs ingen större förändring, men sannolikt var bortfallet större under pandemiåret 2020. Till och med augusti i år har olyckorna med elsparkcykel ökat.

Cirka 40 procent av de omkomna eller skadade i olyckor med elsparkcykel var i åldersgruppen 20-34 år. Under de senaste fem åren har det totalt inträffat tre dödsolyckor där minst en elsparkcykel varit inblandad.

Främst unga i A-traktorolyckor

På två år har antalet A-traktorer ökat från 25.000 till 43.000. Huvudorsaken är att Transportstyrelsen gjorde det lättare att bygga om en bil till A-traktor 2020.

2019 skadades 146 personer i olyckor med A-traktor, förra året skadades 214 personer och fram till och med augusti i år har 200 personer skadats i A-traktorolyckor.

– Vi ser en markant ökning av antal olyckor med A-traktorer, särskilt under år 2020. Då ökar också antalet A-traktorer kraftigt. Här är det viktigt att notera att ökningen av olyckor följer ökningen av antalet A-traktorer i trafiken, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under de senaste fem åren har det i genomsnitt inträffat en dödsolycka om året där en A-traktor varit inblandad. Ungefär tre av fyra omkomna eller skadade i olyckor med A-traktor var i åldersgruppen 0–17 år. Merparten av olyckorna har inträffat på 50-vägar. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor.

 
Det måste tas krafttag för att minska olyckorna med A-traktorer och elsparkcyklar!
196
15
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.