Fem heta tips för dig som kör elbil på vintern

Vi listar fem tips som gör att du kommer längre på en laddning i vinter.
Annons

På vintern drar alla bilar mer energi, mycket på grund av högre rullmotstånd och att energi behövs för att värma upp kupén. Elbilen är mycket energieffektivare än en bil med förbränningsmotor, men är mer känslig för kyla eftersom dagens batterier rymmer mindre energi än flytande bränslen.

En elmotor skapar heller inte någon överskottsvärme på samma sätt som en förbränningsmotor gör, och det kan därför inte användas för att värma kupén.

Hur mycket ”törstigare” elbilen blir på vintern kan skilja mycket mellan indviduella modeller. De som har vattenkylda batteripaket och energieffektiva värmepumpar (som kan vara tillvalsutrustning) i stället för värmeelement för kupéuppvärmningen påverkas i regel minst.

Oavsett kan den som planerar sin körning motverka kylans påverkan på räckvidden genom att:

1. Parkera i varmgarage och/eller använda elbilens app för att förvärma kupén och batteriet innan avfärd. I princip samtliga modeller på marknaden idag har denna funktion.

2. Inte köra slut på batteriet. Det kan tyckas självklart men se till att ladda batteriet så att du har en marginal för den högre förbrukningen. Beroende på hur kallt det är och hur stort batteri din elbil har kan 15–20 procent vara en bra buffert.

3. Kolla däcktrycket. När luften i däcken blir kall sjunker trycket i dem vilket ökar rullmotståndet. Särskilt om du kör kortare sträckor (då däcken inte hinner bli varma) kan det därför vara smart att kontrollera dem och fylla på luft upp till rätt tryck.

4. Sätta på körläget Eco eller motsvarande för att få mer räckvidd. På vissa modeller stryps kupévärmen något då för att spara energi. Lite ”eco-driving” som numera lärs ut på körskolorna räcker också långt – att bromsa mjukt och i god tid för att undvika totalstopp och hålla bilen i rullning spar mycket energi.

5. Extremlösningen: Vill du verkligen maxa räckvidden på vintern så tar du på dig varma kläder och stänger av kupévärmen helt. Stol- och rattvärme drar mindre energi än att värma kupéluften och kan hållas påslagen under hela färden.

Annons
Annons
Rulla till toppen