Rekordfå döda på vägarna 2021

Första året som antalet omkomna hamnade under 200. Autonoma fordon kan rädda fler liv framöver.

Rekordfå döda på vägarna 2021

Transportstyrelsens statistik för 2021 visar att 192 personer omkom i olyckor i vägtrafiken i Sverige. Det är tolv färre än året före.

Av de omkomna var 113 bilister. 96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss. Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor.

25 omkomna var mc-förare, en nedgång med tre personer jämfört med föregående år. 20 cyklister omkom under 2021, det är lika många som året innan.

Antalet fotgängare som omkommit efter påkörning av motorfordon var 23.

Autonoma fordon kan rädda fler liv

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor.

– Här ser jag att helt eller delvis automatiserade fordon eller system som kan hjälpa föraren till bättre beslut och bättre regelefterlevnad har stor potential. Sådana system kan till exempel hjälpa förarna att följa regler eller automatiskt bromsa bilen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Autonoma fordon kommer att rädda liv!
50
12
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.