Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”

Efter bara hundra mil uppstod en mystisk reva i säkerhetsbältet på läsaren Ulfs lätt begagnade Tesla Model 3. Nu hävdar Tesla att skadan inte täcks av garantin eftersom han haft sin hund i framsätet, men har de rätt? Biljuristen svarar!
Annons

Juristen Marcus Palmberg (jur. kand.) på juristbyrån Din Juridik svarar på läsarnas frågor. Denna vecka undrar en läsare med en lätt begagnad Tesla Model 3 vars säkerhetsbälte skadats vad han kan göra när Tesla vägrar att åtgärda felet på nybilsgarantin.


Hej!

Skulle gärna vilja få dina synpunkter på det här. Jag köpte en lätt begagnad bil i december 2021. En Tesla Model 3. Stor investering för mig. En användare och bara 1.675 mil. Kom ut ur fabriken i Kina i slutet av oktober 2020. Idag, 17 januari, har den gått 1.827 mil varav 40 mil gick när jag hämtade den i Göteborg (ensam).

Jag har en hund. Hunden sitter bältad, enligt de regler som gäller, i framsätet. Det vill säga i sele, kopplad till säkerhetsbältet och med krockkudden urkopplad. Hunden i fråga är en Parson Russel som väger 10 kilo. Inte riktigt en 50-kilos Mastiff med andra ord.

Bara två veckor efter köpet upptäcker jag att säkerhetsbältet som min hund är kopplad till är till hälften avskuret. Min uppfattning är att bältet skurits av mot kåpan som täcker ”haken” man sticker in i låsanordningen vid sätet.

Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”
Den främre passagerarens säkerhetsbälte på Ulfs Tesla Model 3 har fått sig en reva.

Till saken hör att jag tidigare har transporterat min hund på exakt samma sätt i min dåvarande bil – en BMW i3. Det orsakade inte så mycket som ett märke på säkerhetsbältet. Min bil är fortfarande under garanti, så jag beställde en servicebil.

Det var ungefär tre veckors väntan innan den kunde komma, men den bokades in till 14 januari. Ungefär en vecka innan avtalad tid blev jag uppringd av Tesla, som ville flytta tiden två veckor framåt eftersom de hade brist på personal.

Jag påpekade då att det faktiskt var ett säkerhetsbälte som höll på att gå av och därför av stor vikt att få det utbytt så snart som möjligt. Tesla skulle då återkomma med en lösning, vilket de inte gjorde. Men den bokade tiden fick stå kvar.

På dagen för teknikerbesöket blev jag uppringd av Teslas tekniker som undrade om han kunde komma och titta på bilen lite tidigare. Det gick naturligtvis bra. Han kom och inspekterade bältet, men trodde inte att det kunde gå på garantin eftersom ”det är ett djur som har orsakat skadan”.

Jag tänker att samma skada hade uppstått om en människa hade suttit bältad och rört sig och ”bökat” lite i stolen. Hur som helst var jag tvungen att ta ut hunden på en promenad medan teknikern skötte själva bytet. Under promenaden blev jag uppringd av teknikern som berättade att han inte kunnat byta bältet eftersom han fått med sig fel bälte. Han hade med sig ett bälte till förarstolen istället för passagerarstolen.

Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”
Meddelandet läsaren fick av Teslas tekniker.

Teknikern påpekade också att det här besöket skulle vara kostnadsfritt och att jag skulle bokas in på ett nytt besök omgående. Han skickade också ett sms med samma information. Under samtalet argumenterade jag igen att det måste handla om ett produktfel att bältet skurits sönder på det sätt det gjort och han erbjöd sig då att be sin chef ringa mig.

Det gjorde Teslachefen på måndagen, men som väntat hävdade han att garantin inte gällde utan att bedömningen var yttre åverkan. Jag hade inte sagt något om detta om det vore så att hunden bitit i bältet, men det har han inte gjort. Det finns inga märken i bältet av tänder utan det är ett rakt och snyggt snitt som av en vass kniv.

Jag tycker att Teslas prioritering är bekymmersam. Säkerheten verkar inte ligga högt på agendan. När jag nu går in för att se om jag fått någon ny tid för åtgärd finns ingen sådan. Försöker jag boka en tid finns det endast tid på verkstaden drygt två veckor fram. Någon servicebil finns inte alls.

”Jag hittar ingenting som nämner att garantin upphör om man har ett djur i bilen …”

För att komma till verkstaden behöver jag köra drygt 11 mil tur och retur. Kan bara tolka det som att man försöker straffa mig för att sagt att jag vill gå vidare i det här ärendet.

När jag söker efter garantivillkor (jag fick inget garantibevis med när jag köpte bilen) på Teslas sajt hittar jag ingenting som nämner att garantin upphör om man har ett djur i bilen.

Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”
Bilen har ett speciellt ”hundläge” som håller igång klimatanläggningen även efter avstängning.

Däremot finns det flera stycken i användarhandboken som påtalar saker man måste tänka på om man har det. Det finns ju till och med ett särskilt läge för klimatanläggningen om man behöver lämna ett djur ensam i bilen en kortare stund. Då tempereras kupén och en text visas på skärmen så att andra ska förstå att djuret har en bra miljö.

Vad jag däremot hittar är en intressant paragraf i konsumentköplagen (16 § 3 st. 2 p.):

”Varan skall anses felaktig,

2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,

3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.”

Nu har jag ju inte köpt bilen direkt av Tesla utan från en annan handlare, men det borde väl stå i garantivillkoren vilka undantag som görs? Och jag hade naturligtvis inte köpt bilen om jag vetat att man inte kan ha hunden i bilen (vi är oskiljaktiga).

Så vad skulle du rekommendera? ARN? Finns det någon annan som kan göra en bedömning på säkerhetsbältet eftersom Tesla är ointresserade? Något annat du skulle föreslå?

Med vänlig hälsning,

Ulf


Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”

”Du bör alltså ha rätt att vända dig mot handlaren

Hej Ulf,

Dina rättigheter enligt konsumentköplagen (KKL) kan som utgångspunkt endast göras gällande mot den du har köpt bilen av. KKL ger dig rätt att vända dig mot handlaren som du har köpt bilen av.

Fel som visar sig inom 6 månader från köpet antas ha funnits vid köpet om inte säljaren kan bevisa att bilen var felfri vid köpet. I detta fall är det tal om en så pass ny bil att även om själva revan sannolikt har uppkommit senare innebär själva felet i sig som uppkommit i nära anslutning till köpet gör det troligt att det handlar om tillverkningsfel på komponenten.

Det finns inte heller något som tyder på yttre åverkan. Du bör alltså ha rätt att vända dig mot handlaren.

Att vända sig mot Tesla genom nybilsgarantin

Teslas begränsade nybilsgaranti innefattar enligt deras webbdokument följande:

”Med förbehåll för de undantag och begränsningar som beskrivs i denna begränsade nybilsgaranti, täcker den begränsade SRS-garantin de reparationer eller utbyten som är nödvändiga för att åtgärda defekter på material eller utförande på fordonets säkerhetsbälten… …under en 5- årsperiod eller vid 60 000 miles (100 000 km), beroende på vilket som inträffar först.”

Garantin är begränsad på följande sätt:

”Denna begränsade nybilsgaranti omfattar inte fordonsskador eller funktionsfel som direkt eller indirekt har orsakats på grund av eller till följd av normalt slitage, missbruk, felaktig användning, försumlighet, olycka, felaktigt underhåll, drift, förvaring eller transport, inklusive, men inte begränsat till något av följande:

… Normalt slitage, inklusive, men inte begränsat till missfärgning av säten, inredning och klädsel, stickhål, revor…”

Vad betyder det för möjligheterna att använda garantin i detta fall?

Säkerhetsbältena omfattas i och för sig av Teslas garanti. Frågan är då om felet i detta fall omfattas av garantibegränsningarna. KKL är egentligen inte tillämplig på förhållandet mellan dig och Tesla eftersom du inte köpt bilen direkt av Tesla.

KKL 21 § innehåller dock en bestämmelse om att fel ska anses föreligga om den garanterade egenskapen hos varan försämras i det avseende som utfästelsen omfattar, men detta gäller inte om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.

”Det är garantigivaren som ska bevisa att begränsningarna i garantin ska gälla”

Bestämmelsen kan tillämpas analogt på förhållandet mellan dig och Tesla eftersom den ger uttryck för en allmän princip – nämligen den att det är garantigivaren som ska bevisa att begränsningarna i garantin ska gälla. Det är alltså Tesla som ska göra det sannolikt att felet har orsakats av normalt slitage.

Som du har konstaterat är det av bilderna inte sannolikt att en hund har bitit i bältet på sådant sätt att det fått en reva, det borde rimligen leda till andra märken – det är alltså inte sannolikt att felet orsakats av felaktig användning, försumlighet eller vanvård.

Att bilen endast gått 1.827 mil gör det även högst osannolikt att det handlar om normalt slitage.

Eftersom Tesla svårligen kan visa att garantibegränsningarna gäller, ska garantin därmed gälla. Det går att ta garantigivaren till domstol, men i detta fall bör det vara en klart bättre idé att låta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) pröva ärendet.

Vänliga hälsningar,

Marcus Palmberg, jurist
Juristbyrån Din Juridik
d-jur.se


Uppdatering 14:25: Sedan Ulf skickade sitt brev till ams biljurist har han även varit i kontakt med både ARN och handlaren han köpte bilen av, som nu båda har svarat honom.


Efter att jag skickade mejlet till auto motor & sport skickade jag också in en anmälan till ARN. ARN svarade att jag i första hand borde vända mig till firman som jag köpt bilen av, vilket jag också gjort.

Jag köpte bilen av Rydells Bil i Göteborg och vid samtal med Janne där har jag fått reda på att om inte Tesla tar det här som ett produktfel/garanti kommer Rydells stå för kostnaden. Rydells genom Janne gör precis samma bedömning som jag själv och ams biljurist Marcus Palmberg: att det här handlar om någon sorts produktfel och därför borde täckas av Tesla.

Därför har jag accepterat det offererade beloppet för reparation som nu oförklarligt stigit från 2142:- till 3177:50. Jag har inte längre möjlighet att nyttja det Tesla kallar för mobile services, alltså att de kommer hem till mig och byter bältet. Istället måste jag måste åka in till deras serviceverkstad, en resa på cirka 12 mil tur och retur, plus att det går en halv dag för mig att göra det här servicebesöket. Detta trots att den tekniker som först var hemma hos mig lovade att han själv eller hans kollega skulle komma tillbaka så fort som möjligt och byta bältet.

Jag antar att jag aldrig mer kommer kunna använda mobile services. Hur som helst: den 22 februari är bilen inbokad att till sist få bältet bytt hos Tesla. Vi får väl se hur det går med det.

En intrikat detalj i sammanhanget är att Janne på Rydells bil var i kontakt med Teslas kundservice och fick då beskedet från dem att de inte kunde se annat än att det här handlade om just ett produktfel, men att gången är att man först måste godkänna reparationskostnaden, sedan får man överklaga och så kanske man får det på garanti trots allt.

Jag kan tycka att det är ett något underligt tillvägagångssätt. Som sagt vi får se hur det här slutar, men man kan ju ändå konstatera att Teslas bemötande har varit allt annat än kundvänligt. Skönt då att det finns firmor som Rydells Bil.

Ulf

Har du en fråga till biljuristen?

Har du hamnat i tvist med en bilhandlare eller bilverkstad? Kanske känner du dig lurad på ny- eller begbilsköpet eller så blev notan för reparationen oskäligt hög. Eller vägrar försäkringsbolaget att stå för en reparation?

Skicka din fråga till biljuristen@automotorsport.se!

Om Biljuristen:

Juristbyrån Din Juridik grundades 2018 och har på senare år specialiserat sig på tvister mellan köpare och säljare samt övrig fordonsjuridik. Marcus Palmberg, jur. kand., är jurist och har hanterat 100-tals fordonstvister.

Läs mer på d-jur.se

Tesla vägrar ta brustna säkerhetsbältet på garantin – ”bekymmersam prioritering”
Annons
Annons
Rulla till toppen