Ökad trafikövervakning ska halvera antalet döda i trafiken

Elektroniska fartbegränsningar, fler kameror och alkobommar bland de 250 åtgärder som presenteras av Trafikverket.

Ökad trafikövervakning ska halvera antalet döda i trafiken
Fartkamerorna kommer att bli ännu fler framöver.

Målet är att halvera antalet dödsolyckor fram till 2030. För att lyckas föreslår 33 myndigheter tillsammans 250 åtgärder som presenteras av Trafikverket.

De 2 300 fartkamerorna som finns i dag anses inte räcka till. Ytterligare 40 mil väg ska övervakas permanent med nya fartkameror (ATK).

Max 5 km/h med elsparkcykel

Geofencing, elektroniskt fartbegränsning inom vissa områden, ska testas på flera orter i Sverige, främst när det gäller yrkestrafik.

Elsparkcyklar har blivit ett problem. I Uppsala ska elsparkcyklarnas framfart begränsas med geofencing till 5 km/h på utvalda gator där det rör sig mycket folk.

Andra konkreta åtgärder är bland annat att införa alkobommar i tre svenska hamnar. Det ska hindra onyktra förare att komma ut på Sveriges vägar. 

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt på senare tid. En informationskampanj riktad till föräldrar ska öka användningen av säkerhetsbälten.

Även när det gäller hur vägarna är utformade kommer det att ske ett arbete för att öka säkerheten.

Åtgärderna införs under en treårsperiod under samlingsnamnet "Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025".

Bra åtgärder!
37
152
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.