Ministern: Inte lämpligt att sänka hastigheten

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill att Trafikverket ska redovisa sina överväganden som leder till beslut om anpassade hastigheter. Enligt Eneroth finns det bättre lösningar än att sänka hastigheten.
Annons

Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att redovisa hur de arbetar med så kallade hastighetsanpassningar. Enligt Trafikverket kan ”rätt” hastighet leda till att resorna blir säkrare, köerna blir färre samt att både koldioxidutsläppen och trafikbullret minskar och luftkvaliteten förbättras.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) håller med om detta, men inte att det är rätt att sänka hastigheten, som Trafikverket ofta gjort.

– Jag har varit tydlig med att jag inte tycker det är lämpligt att sänka hastigheten på långa pendlingssträckor, säger han i ett uttalande.

– Jag vill att Trafikverket nu får i uppdrag att titta på andra sätt att klara trafiksäkerheten. Med mer pengar i nationell plan exempelvis till mitträcken kan till och med vissa sträckor få höjd hastighet utan att äventyra trafiksäkerheten, fortsätter ministerns uttalande.

Trafikverket har sedan 2014 drivit ett systematiskt arbete för att anpassa hastigheterna på statliga vägar till utformningen av vägen. Detta ska enligt Trafikverket betyda att vissa sträckor kan få se en höjning i tillåten hastighet för att tillåta snabbare pendling och transport.

Samtidigt kan andra sträckor behöva en lägre hastighet för att rädda liv, något som görs för att uppnå myndighetens nollvision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Annons
Annons
Rulla till toppen