Ny statistik: Elbilarna ökar och laddhybriderna minskar

Begränsat utbud av elbilar och långa leveranstider gör att det registrerades 20 procent färre bilar i augusti än snittet de senaste fem åren.
Annons
Annons

– Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår fortsatt hårt mot fordonsindustrin, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tidigare Bil Sweden.

Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 40 procent i fjol. Elbilarna står helt och hållet för ökningen – de ökade med 68 procent. Laddhybriderna har däremot minskat med 22 procent under året jämfört med samma tid förra året.

– Volymmässigt ser vi i augusti det lägsta antalet laddhybrider sedan maj 2020, en signal om att den sänkta bonusen den 12 juli påverkar intresset för laddhybrider, säger Sofia Linder.

  Aug 22 Aug 21 Förändring 
21-22 

Augusti
Förändring 
21-22 

Jan-Aug
Personbilar 20 576 19 808 3,90% -13,00%
 Andel laddbara personbilar 45,90% 47,10%    
Varav:        
Elbilar 5 791 4 781 21,10% 67,60%
  Andel av nyregistreringarna 28,10% 24,10%    
Laddhybrider 3 649 4 541 -19,70% -21,70%
  Andel av nyregistreringarna 17,70% 22,90%    
Annons
Annons
Rulla till toppen