Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på A-traktorer

Transportstyrelsen föreslår efter utredning flera regelskärpningar för att höja säkerheten i A-traktorer. De tidigare föreslagen om en höjd hastighetsgräns avfärdar man dock i nuläget.
Annons

Sedan reglerna för A-traktorer förenklades för ungefär två år sedan har beståndet ökat rejält i Sverige. Samtidigt har antalet olyckor också ökat ordentligt, varav flera haft dödligt utfall.

Transportstyrelsen har därför utrett säkerhetsnivån i A-traktorerna och presenterar en plan för att vända den dystra utvecklingen.

Krav på säkerhetsbälte och vinterdäck saknas idag för fordonstypen, och inte helt oväntat är en ändring av det först på listan. Myndigheten vill också att ett fast krav införs på att max en person per säte får färdas i A-traktorer.

Utöver det vill man att utbildningen för nya förare förbättras och att det blir möjligt att göra den med fyrhjuliga fordon.

Det ska också bli svårare att manipulera fartspärren i A-traktorer med hjälp av tuffare tekniska krav. Exakt hur dessa ska utformas framgår dock inte.

Ingen höjd hastighet – ännu

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på A-traktorer
Så sammanfattar Transportstyrelsen sin utrednings förslag.

En höjning av fartbegränsningen i A-traktorer från 30 till 45 km/h för att matcha mopedbilar har tidigare föreslagits av så väl den tidigare Socialdemokratiska regeringen som miljöpartiets ungdomsförbund. Det tycker dock inte Transportstyrelsen är aktuellt i nuläget.

– Att höja till 45 kilometer i timmen har aldrig varit aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i timmen kräver B-körkort och därmed skulle det bli 18-årsgräns för att kunna köra A-traktor. Däremot har vi analyserat möjligheten att höja till 40 kilometer i timmen, men bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Man utesluter dock inte att fartbegränsningen kan höjas i framtiden. Först måste dock trafiksäkerheten för A-traktorer bättras.

– Olyckorna med A-traktorer inblandade måste minska. Om de gör det är vi beredda att tänka om kring hastighetsgränsen. Vi vill i alla fall inte utesluta det, säger Josefin Hallenberg.

Alrik ryter till: ”Transportstyrelsen fegade ur om A-traktorerna”

Annons
Annons
Rulla till toppen