Minskade utsläpp trots ökad trafik – men nu riskerar utveckligen att gå bakåt

Sänkt reduktionsplikt hotar den positiva utvecklingen, menar Trafikverket.
Annons

Under 2022 minskade utsläppen från trafiken med fem procent och är nu de lägsta sedan mätningarna startade för 30 år sedan. Detta har skett trots att trafiken ökat och är tillbaka på samma nivå före pandemin, enligt statistik från Trafikverket.

I dag är det genomsnittliga koldioxidutsläppet från personbilar i Sverige 70 g/km. Bara ett år tidigare var nivån 88 g/km. Sverige har på kort tid gått från att vara värst i Europa till tredje bäst. Bara Norge och Island har lägre utsläpp.

Den positiva utvecklingen beror på tre saker:

1. Att gamla törstiga bilar skrotas. Nyare bilar drar mindre bränsle.

2. Andelen elbilar i trafiken ökar. 32 procent av alla nyregistrerade bilar är helt elektriska, mot 18 procent för ett år sedan.

3. Reduktionsplikten. I dag är 30,5 procent av dieseln biodrivmedel.

– Reduktionsplikten är den största orsaken till att utsläppen har minskat, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, till Dagens Nyheter.

Trafikverket har tagit fram scenarier och räkneexempel för hur utsläppen kan utvecklas till 2030 och 2045. De visar tydligt att andelen biodrivmedel måste öka, inte minska.

– Det är oberoende av om vi lyckas elektrifiera ännu snabbare än vi tror, eller om vi lyckas dämpa trafiken. Det går inte att byta ut hållbara biodrivmedel mot elektrifiering, vi behöver både och, säger Sven Hunhammar till DN.

Omställning till elbilar räcker inte

För att göra saken tydligare har Trafikverket räknat på en helt orealistiskt scenario – att det bara säljs elbilar från och med 2023. Om det vore verklighet kunde mängden biodrivmedel i bränslet minska till hälften, men inte mer, eftersom det fortfarande finns en stor mängd bilar ute i trafik som går på bensin eller diesel. 

– Jag upprepar, det kommer att krävas mer biodrivmedel för att nå målen, säger miljödirektör Sven Hunhammar med eftertryck.

Trots att exemplet är extremt går det ändå att dra slutsatsen att en snabb elektrifiering minskar behovet att inblandning av biodrivmedel i bränslet.

– För vägtrafiken är biodrivmedel en övergångslösning. Men vi kommer fortfarande att behöva det för andra sektorer, som flyg- och sjöfart, för att nå klimatmålen, säger Sven Hunhammar.

 
Annons
Annons
Rulla till toppen