A-traktorer ska få gå 45 km/h föreslår EU-kommissionen

Hårdare utbildning, 16-årsgräns och max 45 km/h är de nya förutsättningarna för att köra A-traktor om EU-kommissionen får bestämma. Transportstyrelsen säger nej, men det sista ordet är inte sagt.
Annons

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt ett körkortsdirektiv inom unionen. Som vi tidigare rapporterat vill de införa digitala körkort, att 17-åringar får övningsköra tung lastbil och hårdare regler för A-traktor som innebär 16-årsgräns och ett B1-körkort med tuffare körutbildning.

I gengäld vill EU-kommissionen att A-traktorer tillåts gå i 45 km/h i stället för dagens fartspärr på 30 km/h. Den förra regeringen var inne på samma linje.

– Det har blivit alltmer populärt, och det är ju viktigt för många ungdomar att kunna köra med sin A-traktor. Men det måste vara på ett säkert sätt, det måste också vara på ett sätt som inte skapar köer på 2 plus 1-vägar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hösten 2021 och gav Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.

”Ingen höjd hastighet, ännu”, blev svaret från Transportstyrelsen när utredningen var klar. Däremot ville myndigheten gärna se skärpta säkerhetskrav med bakgrund till de ökade antalet olyckor med A-traktorer. 

– Att höja till 45 kilometer i timmen har aldrig varit aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i timmen kräver B-körkort och därmed skulle det bli 18-årsgräns för att kunna köra A-traktor. Däremot har vi analyserat möjligheten att höja till 40 kilometer i timmen, men bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt, sa Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen i november 2021

Transportstyrelsen uteslöt dock inte att höja gränsen framöver. Men först efter att trafiksäkerheten förbättras.

– Olyckorna med A-traktorer måste minska. Om de gör det är vi beredda att tänka om.

EU-kommissionens lösning på problemet att en traktor inte får köras fortare än 40 timmen utan B-körkort är enkel – man kräver B-körkort för A-traktor. Närmare bestämt behörigheten B1 som i dag används för fyrhjuliga motorcyklar. 

Många år tills de nya ”EPA”-reglerna börjar gälla

Vad vill vår sittande regering och vad händer framöver?

– Mot bakgrund av kommissionens uppfattning om att det svenska systemet för A-traktorer inte är i överensstämmelse med det nuvarande körkortsdirektivet bör det nya beskedet ses som ett steg i rätt riktning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Nästa steg är alltså att regeringen initierar en ny utredning – denna gång med EU-kommissionens förslag som grund. 

Motsvarande process sker i alla andra EU-länder och förhandlingar drar i gång i ministerrådet. När medlemsstaterna är eniga om hela körkortsdirektivet ska rådet och Europaparlamentet komma överens.

Den här processen brukar ta ett antal år. Till det ska läggas två till tre år innan reglerna antagits i respektive parlament och hunnit införas.

Annons
Annons
Rulla till toppen