Skärpta regler för studentflak och cruising

Reglerna för flakåkning och cruising har blivit hårdare.
Annons

Vid årsskiftet ändrades reglerna för flakåkning och cruising, men det är nu när sommaren börjar som de nya strängare reglerna blir aktuella.

Normalt är det inte tillåtet att åka på ett lastbilsflak eller vara fler i bilen än registrerad för, men Transportstyrelsen vill bevara traditionerna vid exempelvis studentexampen, karnevaler och cruising.

– Studentflaksåkning har en lång tradition i Sverige och vi tycker att den ska få finnas kvar. Karnevalståg som vid Stockholm Pride är ett annat exempel, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen och tillägger.

– Samtidigt är det angeläget att vi minskar risker i så stor utsträckning som det är möjligt. Genom att följa våra regler menar vi att det är rimligt att det finns undantag för enstaka tillfällen.

Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: Magnus Fröderberg

Trafikregler för flakåkning

För att undantaget ska gälla måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat får man inte vara för många på ett flak så att det kan uppstå någon fara. Det måste finnas skyddsräcken eller motsvarande som hindrar passagerare att falla av och säten eller bänkar ska sitta fast. Passagerarna ska också kunna kontakta föraren direkt om något händer. Används mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Dessutom är hastighetsgränsen för ekipaget max 20 km/h.

Transportstyrelsen valde under förra året att se över de regler som möjliggör undantaget. Avsikten var att göra det enklare att bedöma och förstå vad som är ok och vad som inte är det.

– Nu är det bara tillåtet med flakåkning i direkt anslutning till själva skolavslutningen. Det har tidigare funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningen på ett sätt som inte varit motiverat. Därför har vi nu valt att styra upp och tydliggjort vilka regler som gäller, säger Niclas Nilsson på Transportstyrelsen.

Det är förbjudet att åka på bilens kaross. Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: Magnus Fröderberg

Trafikregler för cruising

Precis som vid studentexamen eller karnevaler är cruising bara tillåtet vid organiserade arrangemang, man får inte cruisa spontant. Bilarna måste köras i kortege och hastigheten får inte överstiga 20 km/h. Fler passagerare än vad bilen är registrerad för får åka med, men:

– Det måste finnas sätesplats till alla i bilen. Det är inte tillåtet att till exempel sitta på karossen. Det är inte heller tillåtet att köra till eller från arrangemanget med fler än det antal passagerare fordonet är registret för, säger Niclas Nilsson.

Böter kan utdömas

Om reglerna inte följs kan polisen utdöma böter för brott mot 4 kap, 6§ trafikförordningen som säger att i en bil får inte fler passagerare tas med än den är registrerad för.

Här hittar du transportstyrelsens föreskrifter för den som vill studera reglerna i detalj.

Annons
Annons
Rulla till toppen