Rattsurfare – så många är vi

Trots att det blev olagligt att rattsurfa 2018 tycks lagen ha fått liten effekt, det visar en ny undersökning.
Annons

Under 2022 bötfälldes 15 221 personer för att ha rattsurfat. En ny undersökning från Riksförbundet M Sverige visar att rattsurfandet är betydligt vanligare än vad polisens siffror visar.

M Sverige observerade 18 000 fordon på 15 orter. I fem procent av observationerna, eller var tjugonde trafikant, noterades att föraren rattsurfade.

– Det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden ger vid handen att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så. Det krävs en attitydförändring så att det blir lika självklart att inte rattsurfa som att använda bilbälte vid färd, säger Heléne Lilja på M Sverige.

Sedan 1 februari 2018 får förare inte använda mobil eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen vid körning av ett motordrivet fordon.

– Behöver du sms:a eller på annat sätt hålla i telefonen måste du vänta tills du stannat på exempelvis en rastplats. Om man tänker använda mobilens kartfunktion bör man starta denna innan man kör i väg. Ett tips är att aktivera stör ej-funktionen när du ska åka bil, för att minska mängden distraherande notiser, säger Heléne Lilja.

Antal bötfällda för rattsurfning

2022: 15 221
2021: 18 158
2020: 11 257
2019: 9 017
2018: 1 732

Källa: M Sverige

Ai-kamera fångar 100 lagbrytare per dag
Annons
Annons
Rulla till toppen