Är fordonsregistret ett ”brottsverktyg”?

I Sverige är vi unika med att tillhandahålla fordonsuppgifter så öppet som vi gör. Detta är något som regeringen nu har som avsikt att se över.
Annons

Ett öppet fordonsregister är ett välkommet verktyg för många, inte minst om man planerar att köpa en begagnad bil. Det kan emellertid även vara ett användbart medel för kriminella, på jakt efter särskilda bilar och bildelar. 

I flera år har den ideella föreningen Kungliga Automobil Klubben (KAK) därför arbetat för att strama åt tillgången till fordonsregistret. 

– Sverige är helt unikt med att tillhandahålla denna typ av brottsverktyg och det är därför ett mycket välkommet första steg att regeringen nu försvårar tillgången till data om fordonsägande, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd, i ett pressmeddelande.

– Men det räcker inte med att stänga de privata söktjänsterna, även bilregistret måste i likhet med i andra länder göras mer svårtillgängligt. Vi utgår från att den utredare som nu ska tillsättas kommer till samma slutsats som vi, att även Transportstyrelsens register måste göras mer svårtillgängligt. 

Under lördagen meddelande justitieminister Gunnar Strömmer (M) att regering nu har som avsikt att se över grundlagen, med mål att begränsa kommersiella söktjänsters tillgång till uppgifter om bilägande. 

En ändring av grundlagen kan ta tid då de kommersiella sajterna skyddas av yttrandefriheten. KAK anser att fordonsregistret endast bör vara öppet för exempelvis bilhandlare, försäkringsbolag och parkeringsbolag. Vad anser du som läsare? 

Annons
Annons
Rulla till toppen