Avgasbilar kan förbjudas i centrala Göteborg

Göteborgs kommunledning vill ta efter Stockholm och införa miljözon klass 3 vilket helt förbjuder alla personbilar med förbränningsmotor.
Annons

I Stockholm införs miljözon klass tre i centrala delar av innerstaden från och med 31 december 2024. Det innebär att endast el- eller gasdrivna personbilar får köra inom zonen. Kort sagt innebär det totalförbud för personbilar med avgasrör, inklusive laddhybrider.

Göteborgs styrande politiker vill inte vara sämre, vilket vi tidigare kunnat berätta om. Nu har planerna blivit aningen mer konkreta.

– Processen ska starta inom den här mandatperioden och vi tittar både på områden i centrala stan innanför vallgraven och nybyggda områden, säger Karin Pleijel, MP, kommunalråd i Göteborg med ansvar för stadsmiljö och trafik, till Dagens Industri.

Det kan innebära att miljözoner införs före valet 2026.

– Miljözoner kan göra det möjligt att bygga ännu mer bostäder centralt, då byggnationer i centrum ibland stoppas på grund av för dålig luft, säger dåvarande Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborg i ett pressmeddelande.

Detta innebär Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI. Regleringen gäller dygnet runt alla dagar i veckan.

Fordon som är kopplade till vård och omsorg, säkerhet, utryckning och samhällsservice är undantagna. Det gäller till exempel polis, ambulans, räddningstjänst, färdtjänst eller fordon som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Även fordon som används av försvarsmakten eller kriminalvården är undantagna.

Klart: Avgasbilar förbjuds i centrala Stockholm
Annons
Annons
Rulla till toppen